’ n Ky­kie in die le­we van Ro­an Ash

Ont­moet die san­ger Ro­an Ash, die Suid-A­fri­kaan­se kuns­te­naar vir Ap­ple Mu­sic se Coun­try Wi­de-veld­tog

Rooi Rose - - INHOUD -

Wat be­te­ken dit vir jou om die SuidA­fri­kaan­se kuns­te­naar vir Ap­ple Mu­sic se Coun­try Wi­de-veld­tog te wees? Dit is vir my ’n groot voor­reg. Ek glo ’n in­ter­na­si­o­na­le plat­form soos dié kan vir my as kuns­te­naar baie be­te­ken, en ook vir toe­koms­ti­ge kuns­te­naars wat daar­van droom om in­ter­na­si­o­naal ge­leent­he­de te kry.

Jou eer­ste CD, W­his­key to my Soul, is goed ont­vang en jou eer­ste enkelsnit

“If E­ver I saw He­a­ven” het die top­lys op baie ra­di­o­sta­sies be­haal – het jy dit ver­wag? Ek dink nie ’n san­ger kan voor­af heel­te­mal se­ker wees oor hoe men­se sy mu­siek gaan ont­vang nie. Ek is net baie dank­baar dat die me­dia, ra­dio en die pu­bliek van die eer­ste enkelsnit af baie on­der­steu­nend was.

Wat be­te­ken mu­siek vir jou? As skry­wer was mu­siek vir my van jongs af ’n s­kuil­plek en ’n ma­nier om sto­ries en e­mo­sies vas te vang. As luis­te­raar gee dit my hoop en gaan dit hand aan hand met a­sem­haal. Hoe lank het jy ge­skryf, ge­werk en op­ge­neem aan W­his­key? Is al die lied­jies op die CD jou oor­spronk­li­ke werk? Ons het meer as t­wee jaar aan die W­his­key- al­bum ge­werk. Dan­ny S­mo­ke, die ver­vaar­di­ger, het el­ke lied­jie sy eie ge­maak en kleur ge­gee. Ek en Chris­toph Kot­ze het al die lied­jies op die al­bum ge­skryf.

Hoe lank het jy ge­toer om die CD land­wyd be­kend te stel? Van­dat die al­bum be­kend ge­stel is, het ons be­gin toer en ons gaan lank daar­mee be­sig wees. Die lied “W­his­key to my Soul” is on­langs as die twee­de enkelsnit uit­ge­reik en dit gee die al­bum nu­we le­we.

Het jy in ’n twee­ta­li­ge huis groot­ge­word en be­plan jy dalk ’n A­fri­kaan­se CD? Ek kom uit ’n A­fri­kaan­se huis, maar het wel op skool En­gels as eer­ste taal ge­had. Ek is se­ker dit het my skryf­styl ver­be­ter. Ek het ’n groot lief­de vir A­fri­kaan­se mu­siek en was be­voor­reg om saam met Jo Black, Len Mul­ler en Bou­wer Bosch te werk en lied­jies vir hul al­bums neer te pen. In dié sta­di­um fo­kus ek op die in­ter­na­si­o­na­le mark.

Volg jy ’n spe­si­a­le di­eet? Ek pro­beer ’n ge­son­de leef­styl hand­haaf. Ek draf ge­reeld, eet nie graag sui­ker nie en pro­beer om so min moont­lik lak­to­se in te neem. My mei­sie is in die ge­sond­heids­wê­reld en hou my op my to­ne. Ha-ha.

Jy het in die Ja­ka­ran­da­stad groot- ge­word en ná skool mu­siek aan die Cam­pus of Per­for­ming Arts in P­re­to­ria stu­deer. Bly jy nog in P­re­to­ria? Ek bly in die oos­te van P­re­to­ria, hoe­wel ek ’n groot lief­de vir die Wes-Kaap het en graag een­dag sal wil ver­huis. Op die oom­blik pro­beer ek groei waar ek ge­plant is.

Wan­neer het jy jou eer­ste ki­taar ge­kry en hoe het jou mu­siek­loop­baan be­gin? Ek was 13 toe ek my eer­ste ki­taar kry. My pa wou my bloot­stel aan ’n mu­siek­in­stru­ment – na­tuur­lik het hy nie ge­weet dit sou een­dag my loop­baan word nie. Ek het van­af 17 mu­siek be­gin maak vir e­nig­een wat be­reid was om te luis­ter.

Van wat­ter mu­siek­kuns­te­naars hou jy? Ek luis­ter by­na e­nig­iets - van Bru­ce S­pring­steen en John May­er tot El­ton John. Ek ge­niet e­ni­ge mu­siek wat uit ’n op­reg­te plek kom.

Wat doen jy om jou voe­te op die aar­de te hou? Ek dink ’n goeie on­der­steu­nings­net­werk en ’n per­soon­li­ke ver­hou­ding met jou Skep­per is nood­saak­lik. Ek weet al­les wat ek het, is net ge­leen.

Hoe bring jy ’n dag deur as jy nie met mu­siek be­sig is nie? Ek hou daar­van om te draf en el­ke nou en dan gholf te speel, maar mu­siek en li­rie­ke is kon­stant in my ag­ter­kop.

Die laas­te drie goed wat jy vir jou­self ge­koop het? Boss Oc­ta­ve Pe­dal, kof­fie en ’n tra­vel tag vir ba­ga­sie (my mei­sie is op pad oor­see).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.