HELP JOU KIND OM GOEIE KEU­SES TE MAAK

Rooi Rose - - MY KIND -

On­ge­ag hoe oud jou kind is, daar is se­ke­re be­gin­sels wat al­tyd geld om jou kind se op­tre­de te be­ïn­vloed: đ Bou jou ver­hou­ding met jou kind. Die ge­hal­te van jul ver­hou­ding be­paal die ma­te van jou in­vloed op die kind se keu­ses. đ Wees ’n rol­mo­del van goeie keu­ses en po­si­tie­we ge­drag wat hul­le kan re­spek­teer, be­won­der en graag wil na­volg. đ Moe­nie oor­deel en e­ti­ket­teer nie. Dis moei­lik, selfs on­moont­lik om ’n na­by ver­hou­ding te hê met ie­mand wat jou oor­deel. đ Aan­vaar jou kind se per­soon­lik­heid, voor­keu­re en keu­ses so ver moont­lik. Die kom­mu­ni­ka­sie en er­va­ring van jou lief­de be­werk reg­tig won­der­wer­ke. đ Stel ge­sond een ou­der­dom s toe­pas­li­ke grens een ver­wag dien­oor­een­koms­ti­ge ver­ant­woor­de­lik­heid. đ Moe­nie jou kind teen die ge­vol­ge van hul keu­ses, op­tre­de, of ge­drag be­skerm nie. Laat hul­le toe om fou­te te maak en daar­uit te leer. đ Gee baie er­ken­ning vir goeie keu­ses. Kin­ders moet van kleins af, selfs op die ou­der­dom van t­wee jaar, oe­fen om die reg­te keu­ses te maak en hul self­be­heer te oe­fen. As ek kies om as­se­blief te sê, sal ek die koel­drank of speel­ding kry. Kies ek om dit nie te doen nie, kry ek dit nie. Wan­neer ek skree, kry ek dit juis nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.