Kom­pe­ti­sies: be­pa­lings en voor­waar­des

Rooi Rose - - SUDOKU -

• Die be­slis­sing van die be­oor­de­laars is fi­naal en geen brief­wis­se­ling sal ge­voer word nie. • Nie-kon­tant­pry­se mag nie om­ge­ruil of vir kon­tant ge­ruil word nie en kan nie oor­ge­dra word nie. • O­nop­ge­ëis­te pry­se sal nie weer ge­stuur word nie. • Werk­ne­mers en hul ge­sin­ne van Cax­ton Ma­ga­zi­nes en die be­trok­ke maat­skap­pye of hul ad­ver­ten­sie- en ska­kel­a­gent­skap­pe mag nie deel­neem nie. • Wen­ners hoef nie teen­woor­dig te wees met die trek­king nie. • rooi ro­se be­hou hom die reg voor om die na­me en/of fo­to’s van die wen­ners te pu­bli­seer. Wen­ners se na­me sal op rooi­ro­se. co.za be­kend ge­maak word. • Deur vir kom­pe­ti­sies/spe­si­a­le aan­bie­din­ge in te skryf, gee jy Cax­ton Ma­ga­zi­nes die reg om jou van an­der Cax­ton Ma­ga­zi­nes-aan­bie­din­ge in ken­nis te stel. • rooi ro­se sal nie ver­ant­woor­de­lik ge­hou word vir e­ni­ge ne­we­ef­fek­te van­weë die ge­bruik van ’n be­trok­ke pro­duk nie.

• Kom­pe­ti­sie slegs vir le­sers in Suid-A­fri­ka. • Om te vol­doen aan die ver­eis­tes van die Ver­brui­kers­wet sal ons geen po­sin­skry­wings meer aan­vaar nie. Sluitdatum 31 De­sem­ber 2018. • Pry­se sal bin­ne agt we­ke van­dat die wen­ners be­kend ge­maak is, af­ge­le­wer word. Nie aan­spreek­lik • Hoe­wel moei­te ge­doen is om kor­rekt­heid te ver­se­ker kan rooi ro­se nie ver­ant­woor­de­lik ge­hou word vir e­ni­ge fou­te ten op­sig­te van die be­skik­baar­heid van pro­duk­te, pry­se of an­der in­lig­ting wat ná druk­tyd ver­an­der het nie. • Die kleur van pro­duk­te wat in rooi ro­se ver­skyn, kan ver­skil van dié wat in die win­kels be­skik­baar is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.