D­WAY­NE VER­TEL

Rooi Rose - - TUSSEN ONS -

“Die be­val­ling was ’n baie s­tres­vol­le er­va­ring. Ons was nie een e­mo­si­o­neel daar­op voor­be­reid nie. Ek het pro­beer om ’n dap­per pa te wees, maar toe die gi­ne­ko­loog met al­bei han­de moes ruk en pluk om Cal­ly-Jo uit te kry, was dit rof.

“Ek het se­dert my ba­ba­dae 18 o­pe­ra­sies ge­had, on­der meer ge­sigs­re­kon­struk­sie vir ’n ge­sple­te lip en ver­he­mel­te, en ek word nie mak­lik ge­trau­ma­ti­seer nie. Ek het wel lank ge­won­der of ons e­nig­iets kon ge­doen het om die trau­ma te voor­kom. Dit is ’n feit dat die e­pi­du­raal skeef­ge­loop het, maar men­se se lig­ga­me re­a­geer ver­skil­lend. Dis onnodig om ie­mand te bla­meer of in ’n regs­ge­ding be­trok­ke te raak.

Ber­ni­ce se sie­ning is dat ons dit wat ge­beur het nie kan ver­an­der nie. Sy het die trau­ma goed verwerk en wou nie be­ra­ding hê nie.

“Haar eer­ste e­pi­lep­sie-aan­val het my on­kant be­trap. Ek het uit ’n diep slaap wak­ker ge­word toe dit klink of sy ver­stik. Toe ek die lig aan­sit, was haar ge­sig vol bloed. “Om­dat ek ook as kind e­pi­lep­tie­se aan­val­le ge­kry het, het my ma my nood­hulp­kur­sus­se laat neem om die toe­stand be­ter te ver­staan maar Ber­ni­ce se aan­val het an­ders ge­lyk as dié wat ek al ge­sien het. Die oor­saak van al die bloed was dat sy haar tong stuk­kend ge­byt het. Ek kon nie ’n pols kry nie en was bang sy is dood. Dit was angs­wek­kend. Ek het on­mid­del­lik ’n am­bu­lans ge­bel. “Die twee­de aan­val het ek sien kom. Ber­ni­ce se me­di­ka­sie werk doel­tref­fend, en hoe­wel ons le­we nou ver­an­der het, hoef ons nie in­gry­pen­de voor­sorg­maat­re­ëls te tref nie.

“Die bes­te van alles is dat Cal­ly-Jo op die oog af geen lang­ter­myn­ska­de oor­ge­hou het nie. Sy is ’n vro­li­ke, ge­son­de dog­ter­tjie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.