Sê jou sê

E-pos na ma­ri­sa.bee­[email protected]­dia24.com

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

LANGAFSTANDJAG

Ek ver­wys na Jo­han Vil­joen se brief wat in Ju­nie­maand ge­pu­bli­seer is. Ek re­spek­teer jou o­pi­nie ra­ken­de langafstandjag, maar kon nie an­ders as om uit jou skry­we af te lei dat jy nie wel­be­kend is daar­mee nie, Jo­han.

Ve­le ge­veg­te is al ge­veg oor die e­tiek daar­van en daar­om gaan ek nie nou daar­aan aan­dag gee nie. Wat wel ’n feit is, is dat langafstandjag na ons oor­ge­waai het van die VSA en on­ge­luk­kig is dit hier om te bly, en die be­lang­stel­ling daar­in groei daag­liks. Om dit dus bloot af te keur as iets on­e­ties en on­ver­ant­woor­de­lik, gaan nie be­lang­stel­len­des af­skrik nie. Dalk kan die ne­ga­tie­we e­ner­gie eer­der ge­bruik word om men­se op te lei en be­wus te maak van wat dit be­hels en wat no­dig is om dit suk­ses­vol te im­ple­men­teer.

Dit is wat ons by A­fri­can Long Ran­ge Hun­ters As­so­ci­a­ti­on (’n or­ga­ni­sa­sie on­der die CHASA­sam­breel) as doel­wit het en nooi jou graag uit na ons vol­gen­de skiet­dag. Daar sal jy eer­ste­hands kan er­vaar wat lang­af­stand­skiet werk­lik be­hels – dis toe­wy­ding, lang ure se dop­voor­be­rei­ding, la­ding­ont­wik­ke­ling en baie ure se skiet­baan­oe­fe­ning on­der al­le toe­stan­de. En selfs na al­les is die mees­te skuts nog nie ge­mak­lik om ’n skoot oor ’n lang af­stand na ’n bok te neem nie. Baie van ons le­de jag nooit ver­der as 400m nie, maar ge­niet die ge­leent­heid om hul­le ge­wo­ne fa­brieks­jag­ge­we­re te toets op af­stan­de tot 1 000m en is meest­al ver­ras met die re­sul­ta­te. Bui­ten­dien is die oe­fe­ning op lan­ger af­stan­de goud werd as daar­die tro­feerooi­bok­ram nie na­der as 280m be­kruip kan word nie.

Ont­hou ook dat daar in el­ke fa­set van die le­we maar co­w­boys is. Hier­die ti­pe men­se sor­teer on­der ge­wo­ne bil­tong­jag­ters en net so ook by langafstandjag, maar hul­le is in die min­der­heid en word by ver­re oor­ska­du deur die toe­ge­wy­de jag­ters – men­se wat al­les op ’n wet­ti­ge, ver­ant­woor­de­li­ke en vol­hou­ba­re wy­se doen. ’n Toe­ge­wy­de lang­af­stand­jag­ter span­deer baie ure op die skiet­baan om te oe­fen vir een­skoot-dood­sko­te en ¼MOA-groe­pies, ken sy toe­rus­ting be­ter as die nor­ma­le ge­weer­ei­e­naar en skiet mak­lik 1 200 sko­te on­der ver­skil­len­de toe­stan­de, net so­dat hy daar­die één lang skoot op ’n bok suk­ses­vol kan af­druk.

Hier­die men­se toets die werk­li­ke klik-waar­de van hul­le te­le­sko­pe, maak se­ker dat dit wel ’n ¼MOA of ⅛MOA is en maak voor­sie­ning daar­voor as dit nie die ge­val is nie. Daar is dus nie spra­ke van ’n “4-bok­ke hoog en 2-bok­ke links”-Ken­tucky- hol­do­ver- ma­nier van mik nie.

Loop-en-be­kruip­jag sal al­tyd vir my en baie van ons le­de die lek­ker­ste en mees be­lo­wen­de vorm van jag bly en langafstandjag is nie in kom­pe­ti­sie daar­mee nie. Net soos wat bak­kie­jag, voor­sit­jag en boog­jag ook nie ten doel het om loop-en-be­kruip­jag te ver­vang nie. Dit is maar net an­der vor­me van jag en al­mal kan saam be­staan on­der die breë sam­breel van jag in SA.

Dit was nog al­tyd my ge­voel dat die an­ti-jag­bri­ga­de nie van jag hou nie en daar­om al­mal wil for­seer om ook nie te jag nie. Laat ons as jag­ters nie die­self­de mo­dus o­pe­ran­di hand­haaf en dit waar­van ons nié hou nie, af­maak as on­e­ties en on­ver­ant­woor­de­lik nie – dis ’n gro­ter ge­vaar vir jag as wat die an­ti-jag­bri­ga­de ooit kan wees... EUGENE HARM­SE * Eugene wen die Sa­fa­ri Out­door-ge­skenk­be­wys van R500.

TROFEEJAGTER IN WORDING

Som­mi­ge man­ne soos ek, suk­kel om ’n be­dre­we skut te wees en moet fyn luis­ter na raad ty­dens jag­tog­te en op die skiet­baan.

Ge­luk­kig is my maat Ed­ward ’n toe­ge­wy­de jag­ter wat my tou­wys maak en sy ja­re­lan­ge ver­wor­we ken­nis met my deel. Man­ne soos Ed­ward ont­ferm hul­le oor ons wat nie veel weet van jag en ge­we­re nie, en maak van ons wa­re jag­ters, met ge­noeg ge­duld en op­of­fe­ring. Hy het selfs tyd af­ge­staan om my ge­weer te glass­bed (wat dit ook al mag be­te­ken).

Baie dan­kie vir die bes­te jag­tyd­skrif in SA. Ek deel die tyd­skrif in sar­sies op en bin­ne drie dae is hy klaar ge­lees.

Jul­le trofeejagter in wording. MARCEL LANDSBERG

MY VERNIETJAGVRIENDE

Dit is weer sul­ke tyd – dit is win­ter en die eer­ste jag­ses­sie is reeds ag­ter die rug.

Ek jag nou al om en by 22 jaar lank en het al ’n skoot of wat mis ge­skiet en ’n bok of drie ge­kwes. Maar my vrien­de wat saam met my werk, het in die se­we jaar wat ek hul­le ken, nog nooit mis ge­skiet nie, nooit ver­der as vyf treë ag­ter ’n ge­skie­te bok aan­ge­loop nie, en as hul­le vin­gers be­weeg, dan weet hul­le die bil­tong is daar.

Die af­ge­lo­pe week het ek weer by ’n goeie vriend gaan jag en ’n koe­doe­koei en twee rooi­bok­ke plat­ge­trek. Die vol­gen­de dag (Vry­dag) is ek vroeg te­rug huis toe. By die huis aan­ge­kom na ses ure op die pad, het ek da­de­lik die bok­ke be­werk, bil­tong ge­sny, wors ge­maak en dood­moeg die aand laat in die bed ge­klim.

Sa­ter­dag­og­gend ses­uur bel een van my vrien­de my: “Wat maak jy vol­gen­de na­week, ek wil kom bil­tong jag by jou (huis)...”

Toe hy sy vin­ger lig om aan my voor­deur te klop, was dit soos ’n kol­skoot vir hom, want toe hy die aand la­ter ry, gaan daar som­mer ’n he­le paar stuk­ke bil­tong saam met hom huis toe – nog ’n “ver­niet­jag” wat my vriend ge­kry het!

Ek wil net aan al my vrien­de sê: Ek het my foon ver­loor, so e-pos my asb. wan­neer jul­le ’n na­week wil kom jag. My e-pos­a­dres is jo­[email protected]­de-wil­bly-skiet-jou-eie-bok.com. JO­HAN BA­DEN­HORST

BAIE DAN­KIE, SAJWV

Dis met groot ge­not dat ek hier­die dan­kie­brief aan die SAJWV rig vir die prys wat ons ge­wen het deur ’n do­na­sie te maak aan die ver­e­ni­ging se Regs­hulp­fonds. Die be­skik­baar­stel­ling van hier­die pry­se be­wys weer­eens dat die SAJWV die be­lan­ge van sy le­de, en die van al­le ge­weer­ei­e­naars op die hart dra.

S­koon­pa Hen­ry Lan­ge het jag­pak­ket nr 4 ge­wen en om­dat hy nie jag nie, is ek saam­ge­nooi om die skiet­werk te doen (ek het ook die helf­te van die e­land ge­kry).

Die Nel-fa­mi­lie van El­lis­ras was ons gas­heer en -vrou ty­dens die jag. Aan Ko­bus, in die fo­to saam met Hen­ry, die baard­man, baie dan­kie vir jou hulp en vrien­de­lik­heid. Hier­die prag­ti­ge fa­mi­lie­plaas met uit­ste­ken­de fa­si­li­tei­te en lief­li­ke uit­sig van­af ’n pla­to, is am­per uit­sluit­lik op wild ge­rig.

Dan­kie vir die nu­we vrien­de wat ons ge­maak het – ek gaan vol­gen­de sei­soen by Co­bus jag. Co­bus kan ge­kon­tak word vir jag­be­spre­kings by 082-896-8861. PIET BO­THA (Die R­ho­de­sie­se rooi­nek)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.