SA JAGTER/HUNTER-SKIETKOMPETISIE

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

Die SA JAGTER/HUNTER-tyd­skrif hou op 22 Sep­tem­ber 2018 ’n skietkompetisie op die Blue Gum Val­ley-skiet­baan bui­te P­re­to­ria. Maar ons gaan vir ’n slag op die meer kon­ven­si­o­ne­le jag­ge­we­re kon­sen­treer en die mak­si­mum af­stand sal 200m wees.

Le­de van jag­ver­e­ni­gings kla dik­wels dat hul­le nie aan skiet­kom­pe­ti­sies wil deel­neem nie, om­dat hul­le nie met hul lig­ge­wig jag­ge­we­re kan kom­pe­teer teen die­ge­ne wat spesiale kom­pe­ti­sie­ge­we­re be­sit nie. Som­mi­ge men­se voel dat skiet­kom­pe­ti­sies dees­dae ’n e­quip­ment ra­ce ge­word het.

Dis moei­lik om die be­grip jag­ge­weer te de­fi­ni­eer en daar­om het ons be­sluit om lie­wer die term ‘lig­te stap­ge­weer’ te ge­bruik. Vir die skietkompetisie sal die vol­gen­de be­per­kings dus geld: 1. Die geweer moet ’n kon­ven

si­o­ne­le pis­tool­greep hê, geen duim­gat­kol­we of GRS-ti­pe pis­tool­gre­pe sal toe­ge­laat word nie. 2. Die loop mag nie meer as 19mm by die tromp meet nie. 3. Ge­wig sal be­perk word tot 5.8kg (te­le­skoop in­ge­sluit). 4. Mak­si­mum te­le­skoop­ver­gro­ting sal 10x wees. 5. Mi­ni­mum ka­li­ber is e­nig­een wat ’n 6mm-koe­ël skiet. 6. K­nal­dem­pers word toe­ge­laat, maar geen trom­prem­me nie. 7. Ge­weer­ban­de wat rond­om die bo­arm vas­maak, word glad nie toe­ge­laat nie. 8. Geen skiet­hand­skoe­ne of elm­boog­be­sker­mers nie. 9. S­kuts voor­sien hul eie skiet­stok­ke, maar met slegs ’n en­kel­on­der­steu­ning on­der die geweer se voor­laai. Hier­die is slegs voor­lo­pi­ge re­ë­lings en die re­ëls mag dalk ef­fens ver­an­der. Ons sal julle in- ge­lig hou. Die to­ta­le aan­tal sko­te sal 25 wees. On­ge­luk­kig sal daar geen in­skiet­ge­leent­heid die og­gend voor die kom­pe­ti­sie wees nie.

Lekker groot pryse word be­plan, maar al­le pryse sal op die ba­sis van ’n ge­luk­ki­ge trek­king uit­ge­deel word so­dat al­mal, nie net die top­skuts nie, ’n ge­ly­ke kans staan om iets te wen.

Ons mik vir ’n to­taal van 80 deel­ne­mers. Die in­skry­wings­geld be­hoort na ra­ming so rond­om R250 te wees.

Dan wil ons ook op die­self­de dag ’n wind­buks-skietkompetisie op hier­die baan hou vir kin­ders. Meer in­lig­ting oor dié kom­pe­ti­sie sal ook met­ter­tyd deur­ge­gee word.

So­dra al die be­plan­ning vol­tooi is, sal ons julle die ge­leent­heid gee om in te skryf. Al­le in­skry­wings sal voor die tyd ge­doen word, geen in­skry­wings word op die dag van die kom­pe­ti­sie aan­vaar nie. Hou maar die tyd­skrif en ons Fa­ce­book­blaaie dop vir meer in­lig­ting oor wan­neer die in­skry­wings oop­ge­stel gaan word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.