KWALITEITBEHEER

SA Jagter Hunter - - BRIEWE | LETTERS -

Ek wil net aan­sluit by Ger­hard Vil­joen se brief, Plaas­lik ver­vaar­dig in die Ju­nie-uitgawe. Ek het ’n i­den­tie­se ge­val ge­had met nu­we .308-dop­pe. Ge­luk­kig het ek die kra­ke ge­sien toe ek die nek­ke wou kor­ter sny. (PMP het glad nie op my klag­te ge­re­a­geer nie.)

La­ter koop ek ’n .243 Win en sit af skiet­baan toe met PMP se .243-pa­tro­ne, Lot 045. Die vyf­de pa­troon wou eg­ter nie ka­mer nie en by na­de­re on­der­soek sou ek tot my skok sien dat dit ’n .308-pa­troon is wat in ’n .234-bok­sie ver­pak is! Soos te­vo­re het PMP nie op my klag­te ge­re­a­geer nie.

Dit wil dus voor­kom as­of kwa­li­teit- en ri­si­ko­be­heer ty­dens die ver­vaar­di­ging van pro­duk­te by PMP moont­lik nie op stan­daard is nie.

Ja Ger­hard, mis­kien sal C­hi­ne­se pro­duk­te vei­li­ger wees. DOUW SMUTS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.