MY 6.5-DROOMGEWEER

’n Droom word waar en oor­tref al­le ver­wag­tin­ge...

SA Jagter Hunter - - INHOUD - GAWIE PISTORIUS

My eer­ste jag­ge­weer was ’n .30-06 wat ek op die ak­sie van my ou­pa se ou 8mm Mauser laat bou het. Daar­mee het ek baie wild, ver­al in die Noord-Kaap, ge­jag. Na een van my spring­bok­jag­te in die Ka­roo het ek die be­hoef­te ont­wik­kel om ’n lig­ter ka­li­ber aan te skaf. My pa bied toe aan dat ek sy Sa­ko .223 kan kry aan­ge­sien dit die­self­de ge­weer is waar­mee ek des­tyds my eer­ste spring­bok­ke en rooi­rib­bok­ke on­der sy toe­sig ge­skiet het. Ek het eg­ter nog al­tyd daar­van ge­droom om ’n 6.5mm te be­sit en het reeds in 1995 be­gin op­lees oor dié ka­li­bers. In daar­die sta­di­um het die mees­te ar­ti­kels die 6.5x55 S­weed­se Mauser be­skryf en la­ter ook die .260 Re­ming­ton.

Teen die ein­de van 2012 tref ’n groot ge­luk my! Ek wen ’n Tik­ka T3 Hun­ter-jag­ge­weer met SA JAGTER/HUN­TER-tyd­skrif se in­te­ken­kompe­ti­sie. Toe ek ge­kon­tak word oor my ka­li­ber­keu­se, be­stel ek ’n 6.5x55. Die in­voer­der het on­ge­luk­kig nie voor­raad in hier­die ka­li­ber ge­had nie en my keu­se val toe op ’n .243. Met dié ge­weer het ek baie lek­ker in die ran­te ge­stap en rib­bok­ke ge­jag, as­ook wild soos spring­bok­ke en tak­bok­ke (sien die ar­ti­kel in SA JAGTER/ HUN­TER Ju­lie 2013).

DIE GROOT VERLANGE

Al is ek gaan­de oor my Tik­ka .243, het my hart steeds na ’n 6.5mm ver­lang. So­dra ek op­merk dat ’n tyd­skrif ’n ar­ti­kel oor een van die 6.5mm-ka­li­bers be­vat, het ek dit da­de­lik aan­ge­skaf om meer oor die 6.5’e te leer. Ek wou ’n ka­li­ber hê wat ek in bos­ag­ti­ge ter­rein op me­di­um­groot­te wild kon ge­bruik. Soos my droom ver­der vorm aan­ge­neem het, het ek be­sluit op’ n Howa met stan­daard­loop pro­fie­le n swart sin­te­tie­se kolf. Daar­die loop se groef­draai sou my ook toe­laat om swaar­der koe­ëls ak­ku­raat te kan skiet. Die ge­weer self is nie vol fie­ter­ja­sies nie en het na ’n lek­ker werk­ge­weer ge­lyk.

So ge­beur dit toe dat ek in ’n tyd­skrif lees van’ n be­ken­de ge­weer win­kel­groep se pro­mo­sie van dié Howa-ge­we­re! Ek het my naas­te tak ge­ska­kel en na­vraag ge­doen of hul­le dalk ’n 6.5x55 in voor­raad het. Die ant­woord was: “Ja me­neer, maar ons het nog net een oor.” Daar­die nag het ek am­per nie ge­slaap nie, want my kop het oor­tyd ge­werk! Ek het reeds jaggewere ge­had waar­mee ek groot en klei­ner wild­soor­te kon skiet, maar hier­die 6.5mm Howa het by my ge­spook. Die swaar­der, sta­di­ger koe­ël was vir my be­lang­rik vir die doel waar­voor ek dit wou aan­wend, al is die 6.5mm-ka­li­bers dees­dae baie ge­wild on­der lang­af­stand­skuts.

Die vol­gen­de og­gend ry ek en my oud­ste dog­ter na die ge­weer­win­kel toe. Ek was só bang dat daar­die spe­si­fie­ke ge­weer reeds uit­ver­koop was. Die ver­koops- man het eg­ter in die kluis in ver­dwyn en met die pik­swart 6.5x55 Howa in sy hand uit­ge­stap ge­kom. Ek het die ge­weer net vir ’n paar se­kon­des han­teer, toe ek, tot my dog­ter se ver­ba­sing, aan­dui dat ek dit sal koop (sy was nie be­wus van my ja­re­lan­ge droom oor hier­die ge­weer nie).

Ek het die Howa toe­ge­rus met ’n Ni­kon Mo­narch 2.510x42-te­le­skoop wat ’n mil dot­kruis­haar het. Aan­ge­sien daar nie plaas­lik ver­vaar­dig­de am­mu­ni­sie vir die ka­li­ber be­skik­baar is nie, het ek ’n paar pak­kies van Sel­lier & Bel­lot se 140gr-pa­tro­ne ge­koop om die loop mee in te breek. Ek wou ook die dop­pies ge­bruik om la­ding­ont­wik-ke­ling te doen om­dat ek die 6.5 se am­mu­ni­sie self wou laai. My keu­se het op 140gr Nos­ler Bal- lis­tic Tip-koe­ëls en S365-dryf­mid­del ge­val. Ek het som­mer da­de­lik mooi groe­pe­rings ge­kry en uit­ein­de­lik my la­ding vas­ge­stel op 43gr S365 en ’n to­ta­le pa­troon­leng­te van 80mm. Die Howa se stan­daard-ak­sie en ma­ga­syn maak ge­luk­kig voor­sie­ning daar­voor dat ek pa­tro­ne kan laai met ’n lang to­ta­le leng­te. Die tromp­snel­heid van die 140gr-koe­ël met my la­ding is 2 500vps. Die 6.5x55 is tot ho­ër spoed in staat met dié koe­ël, maar as ge­volg van my be­hoef­tes en die goeie ak­ku­raat­heid wat ek met hier­die la­ding ver­kry, het ek daar­mee vol­staan. Ek het ook ’n voor­raad pa­tro­ne met Nos­ler se 140gr AccuBonds ge­laai om mee te jag aan­ge­sien dit vir al­le prak­tie­se doel­ein­des op die­self­de plek as die Bal­lis- »

» tic Tips groe­peer. Die ge­weer is toe in­ge­stel om so 3” (7.5cm) hoog op 100m te skiet, wat dit op 200m die kol laat tref.

JAG­VELD TOE!

My 6.5x55 se eer­ste jag­tog het uit­ein­de­lik aan­ge­breek toe ek en ’n skool­vriend me­kaar na­by Beau­fort-Wes ont­moet het vir ons jaar­lik­se jag­tog. Die eer­ste og­gend het ek en die gids langs ’n ruig­be­groei­de ri­vier­loop ge­stap. Op ’n sta­di­um het hy aan­ge­dui dat ons ’n bie­tjie moet stil­staan en luis­ter. Min­der as ’n mi­nuut la­ter het ’n jong koe­doe­bul uit die bos­se ge­breek en skuins weg van ons af ge­hard­loop. Die skiet­stok­ke het ge­luk­kig klaar ge­staan en toe die bul op on­ge­veer 150m vas­steek, het ek die skoot skuins van ag­ter ge­neem.

Die koe­ël het dui­de­lik ge­klap en as ge­volg van die re­la­tie­we min te­rug­skop van die Howa, kon ek deur die te­le­skoop sien hoe die koe­doe in die lug s­pring ter­wyl sy wit stert op­wip. My oor­le­de skoon­pa het al­tyd ge­sê dat as ’n koe­doe se stert op­wip as jy na hom skiet, dan kan jy weet dis raak. Die bul het ’n draai ge­hard­loop en net toe dit uit my sig ver­dwyn in ’n laag­te­tjie, het ons ’n rooi stof­wolk sien op­slaan waar hy dood neer­ge­val het. Ons het vin­nig in daar­die rig­ting ge­stap en ek het weer- eens er­vaar hoe lek­ker dit voel wan­neer ’n mens die bok waar­na jy ge­skiet het, sien lê!

As ge­volg van die hoek waar­teen die bul ge­staan het, is die koe­ël net voor die lin­ker­boud in. Dit het deur ’n ge­deel­te van die pens en die le­wer ge­pe­ne­treer voor­dat dit in die lon­ge ge­stop het. Die Howa en die Nos­ler-koe­ël het per­fek pres­teer en hul­le vuur­doop met vlie­ën- »

» de vaan­dels ge­slaag. Ek is dank­baar dat die eer­ste skoot in die jag­veld met my nu­we 6.5x55 in die kol was.

Die vol­gen­de dag het ons rooi­bok­ke ge­jag en ’n groot trop teen die han­ge van ’n berg op­ge­merk. Ons het met ’n lang be­kruip­tog be­gin en soos ons hul­le ge­na­der het, het die hang al skuin­ser ge­raak. Al het my stadslyf nie lek­ker ge­weet wat aan­gaan met al hier­die skie­li­ke oe­fe­ning nie, het dit my op­ge­val hoe ge­mak­lik die Howa-ge­weer op my skou­er is – dit was nooit oor­ma­tig swaar of on­ge­mak­lik om te dra nie.

Voor­dat ons die fi­na­le stuk­kie berg sou klim om weer die bok­ke in sig te kry, het ons eers ’n ruk­kie ver­toef om te rus. Toe ons oor die laas­te klip­rif loer na waar ons die bok­ke ver­wag het, sien ons dat hul­le reeds in ons rig­ting staan en kyk. Daar was ’n groot ram on­der die klomp, so­wel as ’n paar knyp­kop­pe en ooie. Ons het af­ge­sak ag­ter die klip­rif in, in die hoop dat die bok­ke rus­tig sou raak. Die wind was eg­ter sterk en het dwar­re­lend ge­waai, met die ge­volg dat die bok­ke ons ge­ruik het, want die vol­gen­de oom­blik het hul­le ge­blaas en weg­ge­hard­loop!

Ons het koers ge­kies na links, pa­ral­lel met die bok­ke, teen die berg­hang en in die rig­ting waar­in hul­le ver­dwyn het. Na baie in­span­ning en ver klim, het ons weer ’n soort­ge­ly­ke klip­rif be- reik en toe ons bo-oor loer, kon ons die trop so 120m voor ons sien staan. Die rooi­bok­ke was weer­eens be­wus van ons, maar ter­wyl ons hul­le dop­ge­hou het, het som­mi­ges be­gin wei. Ek het so laag as moont­lik oor die rif ge­loer en ge­vind dat ek nie kon skiet nie, want daar was bos­sies en gras in my pad. Ek wou ook nie ho­ër skuif nie, uit vrees dat die bok­ke weer sou hard­loop. Hoe­wel ek fyn ge­kyk het vir die groot ram, kon ek hom nie op­spoor nie. Aan die lin­ker­kant van die trop was daar eg­ter ’n jong ram wat mooi oop ge­staan het. In daar­die rig­ting was die bos­sies en gras ook la­er. Ek kon so half staan/sit teen die rif en dooierus met my vuis op ’n klip neem. Die bok het skuins ge­staan en na my ge­kyk. Toe die kruis­haar ef­fens laag op sy skou­er­knop tot stil­stand kom, het ek die snel­ler ge­druk. Met die klap van die skoot het die ram op die plek neer­ge­slaan as­of hy deur weer­lig ge­tref is. Die koe­ël het die lin­ker­skou­er­been ge­breek, deur die lon­ge ge­pe­ne­treer en is ag­ter die reg­ter­blad uit.

Hoe­wel ek nog net en­ke­le bok­ke met die 6.5x55 ge­skiet het, is ek be­ïn­druk met dié ka­li­ber se werk­ver­rig­ting. Ek voor­sien dat ons nog baie tyd saam in die jag­veld gaan span­deer. My droom het uit­ein­de­lik waar ge­word en nou sien ek daar­na uit om met die Howa in die reg­te Bos­veld te gaan jag.

BO: Die jong koe­doe­bul was die eer­ste bok wat ek met my nu­we 6.5mm ge­skiet het. REGS: Die 140gr AccuBond na­dat dit uit die koe­doe ge­haal is. Dit het 67% ge­wig be­hou. ON­DER: Die ti­pie­se ter­rein waar ons die rooi­bok­ke ge­jag het.

BO: Die fi­na­le pro­duk ge­reed vir die jag­veld. INSETSEL: Groot was my vreug­de die dag toe ek my Howa se li­sen­sie ge­kry het en ek die ge­weer kon gaan haal.

BO: Die jong rooi­bok­ram wat ek in sterk wind met my nu­we 6.5mm ge­skiet het. ON­DER: Ons vat ‘n rus­kan­sie voor­dat ons be­gin met die fi­na­le be­kruip na die rooi­bok­ke toe.

Nog 'n fo­to van die jag­ter­rein.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.