SWAROVSKI DS 5-25X52 – ’N DAMN SLIM SCOPE

“Van­dag se uit­da­gings kan slegs met mô­re se teg­no­lo­gie gno­lo­gie aan­ge­pak an­gep pak word.” word ”

SA Jagter Hunter - - INHOUD - KOOS BARNARD

Dis Swarovski se slag sl slag­spreuk vir hul nu­we dS-te­le­skoop wat in 2017 vry­ge­stel is. Die dS staan in werk­lik­heid vir di­gi­tal scope en glo my, hier­die so­ge­naam­de di­gi­ta­le te­le­skoop is vol slim­mig­he­de ge­pak. ’n Mens kan die Swarovski dS eint­lik in ’n paar woor­de op­som: Dis ’n te­le­skoop met ’n in­ge­bou­de la­ser-af­stand­me­ter wat, na­dat jy die af­stand na jou tei­ken ge­meet het, pre­sies vir jou aan­dui hoe­veel om af te mik om daar­die tei­ken te tref. ’n Ver­lig­te kol­le­tjie wat op die kruis­haar se on­der­ste ver­ti­ka­le been ver­skyn, dui in el­ke ge­val die mik­punt aan wat ge­bruik moet word. Soos met die mees­te la­se­raf­stand­me­ters kan jy kies of dit in me­ters of jaarts moet funk­si­o­neer.

W­hy­lo, on­der lei­ding van Andrew W­hy­sall, die ei­e­naar van dié maat­skap­py, het on­langs ’n in­lig­ting­ses­sie aan­ge­bied op die Kro­ko­dil­spruit-skiet­baan bui­te P­re­to­ria oor die wer­king van die Swarovski dS. W­hy­lo is die amp­te­li­ke ver­sprei­der van Swarovski-pro­duk­te in Suid-A­fri­ka. Ook teen­woor­dig was Chris­ti­an Win­ter, die pro­duk­sie­be­stuur- der van die dS-pro­jek, om te help met voor­lig­ting en prak­tie­se raad. Na ’n le­sing oor die dS kon ons ook met ’n paar

ge­we­re skiet waar­op dS 5-25x52te­le­sko­pe ge­mon­teer was. Die L&O-groep van P­re­to­ria het die ge­we­re en Nor­ma Oryx-am­mu­ni­sie voor­sien.

AL­GE­ME­NE IN­LIG­TING

Maar voor ons uit­kom by die wer­king van hier­die te­le­skoop, eers ’n bie­tjie al­ge­me­ne in­lig­ting oor die dS. Die ver­gro­ting is 5-25x en die voor­ste lens is 52mm in deur­snee. Hier­die fris te­le­skoop wat net so ’n knap­sie oor die 1kg weeg, het ’n 40mm­buis en is so­wat 40cm lank. Vir ’n te­le­skoop met al die funk­sies wat die dS be­vat, is die af­me­tings eint­lik baie slank.

Wat da­de­lik op­val is dat die dS se stel­knop­pe nie heel­te­mal soos jou deur­snee­te­le­skoop s’n lyk nie. Daar is ’n stel­knop vir pa­ral­laks op die ge­bruik­li­ke plek aan die lin­ker­kant van die buis. Dan is daar ’n en­ke­le kom­par­te­ment (wat soos ’n stel­knop lyk) waar die stel­knop vir hoog­te nor­maal­weg sou wees. Aan die reg­ter­kant waar die stel­knop vir rig­ting nor­maal­weg sou wees, is daar niks. Die waar­heid is dat die dS se stel­knop­pe glad nie op die nor­ma­le plek­ke is nie. Die kom­par­te­ment bo-op die buis huis­ves die CR 123-bat­te­ry wat die te­le­skoop aan­dryf as­ook die stuk­kies ge­reed­skap wat ge­bruik moet word om die te­le­skoop se rig­ting en hoog­te­ver­stel­ling te be­werk­stel­lig.

Om­dat die dS se buis so vol­ge­pak is met die e­lek­tro­ni­ka van die af­stand­me­ter en die slim kruis­haar, is die stel­knop­pe ver­skuif na die ob­jek­tief (die voor­ste vet ge­deel­te waar die ob­jek­tieflen­se ge­se­tel is – sien fo­to). Die stel­knop­pe staan eg­ter nie uit nie, maar is ver­sink in die ob­jek­tief en voor­sien van dek­sel­tjies wat eers met be­hulp van ’n Al­len-ti­pe sleu­tel­tjie los­ge­skroef moet word. Dan word ’n spesiale plas­tiek­kno­pie met ge­tan­de on­der­kant ge­pas op die stel­knop (wat ook tand­jies het) om die stel­knop te kan draai. Soos by die mees­te te­le­sko­pe, ver­teen­woor­dig een klik­kie ’n skuif in im­pak van so­wat 7mm op 100m.

Nou goed, hoe kry jy dié slim te­le­skoop aan die gang om sy ding te doen? Dit werk deur mid­del van die Blu­e­tooth-ver­bin­ding soos wat op slim­fo­ne en ta­blet­te be­skik­baar is. Stap een is om Swarovski se dS Con­fi­gu­ra­tor-toe­pas­sing op jou foon of ta­blet af te laai. Dan word die foon/ta­blet deur mid­del van Blu­e­tooth met die dS ver­bind, waar­na die te­le­skoop ge­pro- gram­meer kan word met die bal­lis­tie­se da­ta van jou am­mu­ni­sie. Weers­kan­te van die knop­pie wat die la­se­raf­stand­me­ter ak­ti­veer, is twee knop­pies, ge­merk (+) en (-). Hul­le word ge­lyk­ty­dig in­ge­druk vir ’n paar se­kon­des tot­dat daar ’n lig­gie bo-op die oog­stuk flits wat aan­dui dat die te­le­skoop en die foon met me­kaar “ge­sels”. Deur dan slegs die dS Con­fi­gu­ra­tor-toe­pas­sing oop te maak en al die stap­pe te volg, word die re­le­van­te da­ta in­ge­voer en oor­ge­dra na die te­le­skoop toe. Met die in­lig­ting op die te­le­skoop ge­stoor, kan die foon by die huis ge­los word. Die ge­stoor­de in­lig­ting word nou ge­bruik om, na­dat jy die af­stand met die te­le­skoop ge­meet het, die mik­punt op die kruis­haar aan te dui.

Kort­weg kom dit daar­op neer dat jy die koe­ël­snel­heid van die am­mu­ni­sie wat jy ge­bruik baie ak­ku­raat moet in­sleu­tel, as­ook na­tuur­lik die koe­ël­ge­wig en die bal­lis­tie­se ko­ëf­fi­si­ënt (BC). Die te­le­skoop neem dan die af­stand, tem­pe­ra­tuur, lug­druk, hel­ling en selfs die ver­gro­ting van die te­le­skoop in ag om die bal­lis­tie­se tra­jek van jou am­mu­ni­sie uit te werk. Daar­na ver­skyn daar ’n ver­lig­te kol­le­tjie op die ver­ti­ka­le been van die kruis­haar wat as mik­punt ge­bruik kan word. Dit al­les ge­beur in ’n oog­wink na­dat jy die af­stand ge­meet het (min­der as ’n se­kon­de). Die te­le­skoop kan hier­die tra­jek uit­werk tot op 1 000m – dit is dus nie eint­lik be­doel vir lang­af­stand­skuts wat ver­der as daar­die af­stand wil skiet nie.

S­TEL HOM SÓ IN

Vir die te­le­skoop om die tra­jek uit te werk moet dit na­tuur­lik eers in­ge­stel word en Swarovski s­tel 100m voor. Dis wat ons ge­doen het. Ek het met Chris­ti­an se hulp die dS op 100m in­ge­stel om in die kol te skiet na­dat hy die no­di­ge in­lig­ting met be­hulp van sy foon aan die te­le­skoop oor­ge­dra het. Die ge­weer was ’n .308 Sau­er en die Nor­ma Oryx-am­mu­ni­sie was met »

» 165gr-koe­ëls ge­laai. Met die te­le­skoop só in­ge­stel kan die kruis­haar nou nor­maal­weg ge­bruik word en moet jy maar self raai hoe­veel om af te mik op lan­ger af­stan­de, of jy kan die dS ge­bruik waar­voor dit be­doel is. Swarovski se baie kon­ser­wa­tie­we be­re­ke­ning is dat jy ten min­ste 500 keer die af­stand sal kan meet voor­dat die bat­te­ry ver­vang moet word.

Die Kro­ko­dil­spruit-skiet­baan het ghongs op 385m en 490m. Ek het eers die naas­te ghong ge­meet en ’n oom­blik na­dat die af­stand as 385m in die sig­veld ver­skyn het, het die o­ran­je kol­le­tjie op die kruis­haar ver­skyn. Daar het ’n dwars­wind van regs af ge­waai en ek het regs, af van die ron­de staalg­hong af ge­hou, maar pre­sies in sy mid­del wat hoog­te be­tref. Oom­blik­ke na­dat ek die snel­ler ge­druk het, het die ghong ge­klap.

Met die ghong op 490m moes ek ver­der na regs af­hou, maar ook dié ene was dood­mak­lik om te tref deur net die ver­lig­te kol­le­tjie hoog­te­ge­wys in die mid­del van die ghong te plaas. Die an­der joer­na­lis­te en han­de­laars het pre­sies die­self­de on­der­vin­ding ge­had. Ont­hou net dat die reg­te in­lig­ting in­ge­voer moet word, waar­van die koe­ël­snel­heid as­ook die ge­wig en BC van die koe­ël ui­ters be­lang­rik is.

AN­DER FUNK­SIES

Die te­le­skoop het nóg ’n paar ou­li­ke funk­sies. Jy kan kies hoe dik die kruis­haar en hoe groot die kol­le­tjie moet wees (dit word met die toe­pas­sing in­ge­voer) en jy kan ook be­sluit hoe lank die mik­punt ver­lig moet bly – 40, 60 of 80 se­kon­des. Ver­der kan jy ver­lig­te af­mik­mer­kies vir wind op die kruis­haar laat ver­skyn (vir 3m/s en 6m/s of 5m/s en 10m/s). Die ver­lig­te kol­le­tjie skuif eg­ter nie op hier­die ho­ri­son­ta­le been nie, dit bly op die ver­ti­ka­le been (die wind­mer­kies dien slegs as in­di­ka­tors, jy moet self kan­te toe af­mik).

Nog ’n in­te­res­sant­heid is dat jy die slaan­krag of hoe­veel­heid e­ner­gie wat die koe­ël oor het op die tref­af­stand ook in die te­le­skoop se sig­veld kan laat ver­skyn. In ver­al Eu­ro­pa is daar aan­be­ve­lings van hoe­veel e­ner­gie no­dig is op el­ke af­stand om wild­soor­te van se­ke­re groot­tes ef­fek­tief te dood. Dui die te­le­skoop vir die skut aan dat sy koe­ël se “oemf” so ’n bie­tjie aan die min kant is vir ’n spe­si­fie­ke bok­soort op ’n se­ke­re af­stand, kan hy dus kies om liefs nie die skoot te neem nie.

Hier­die te­le­skoop is ’n won­der­li­ke stuk­kie teg­no­lo­gie wat ver­al by­val sal vind on­der dié wat dit kan be­kos­tig en men­se wat nie heel­te­mal so op hoog­te van hul am­mu­ni­sie se koe­ël­tra­jek is nie. Dis se­ker een van die heel mak­lik­ste ma­nie­re ooit om die reg­te af­mik­punt te kry: Jy mik na die bok, druk die knop­pie vir af­stand en bin­ne ’n se­kon­de of wat dui die te­le­skoop die mik­punt aan.

E­ni­ge pun­te van kri­tiek? Be­hal­we vir die prys na­tuur­lik, ’n al­le­min­ti­ge R69 000, is ek nie so mal oor die stuk­kies ge­reed­skap wat ge­bruik moet word om die te­le­skoop mee in te s­tel nie – dis klein, werk ef­fens moei­lik en is mak­lik om te ver­loor. Maar, as jy eers die te­le­skoop een­maal in­ge­stel het en jy by die­self­de am­mu­ni­sie bly, hoef jy dit se­ker nie so ge­reeld in te s­tel nie. Reis jy eg­ter baie rond en jag jy op ver­skil­len­de plek­ke, is dit wel soms no­dig om klein ver­stel­lings te maak en dan kan die stel­me­to­de van die dS ef­fens frus­tre­rend wees.

Met al die e­lek­tro­ni­ka in die dS in­ge­pak, ver­loor jy ook so ’n klein bie­tjie hel­der­heid, maar dis so min dat dit eint­lik net met in­stru­men­te ge­meet kan word.

Die e­nig­ste werk­li­ke pro­bleem tot dus­ver met die Swarovski dS was be­skik­baar­heid. Swarovski het nie voor­sien dat die vraag na die dS so groot sou wees nie en was tot on­langs meer as ’n jaar ag­ter met be­stel­lings. Die pro­bleem is eg­ter aan­ge­spreek en be­hoort bin­ne die vol­gen­de maand of twee op­ge­los te word.

Hier­die slim te­le­skoop is ’n won­der­li­ke hulp­mid­del vir skuts en kom met ’n baie sterk aan­be­ve­ling van SA JAGTER/HUN­TER se kant af vir die­ge­ne wat be­reid is om die sak te skud. * In­dien jou guns­te­ling-han­de­laar nie ’n dS in voor­raad het nie, vra hom om W­hy­lo in Durban te kontak by 031-584-8088.

BO: Andrew W­hy­sall van W­hy­lo, die plaas­li­ke ver­sprei­der van Swarovski-pro­duk­te, spreek gas­te toe ty­dens die Swarovski-skiet­dag op die Kro­ko­dil­spruit-skiet­baan. Die Swarovski dS is ‘n te­le­skoop/ af­stand­me­ter wat ou­to­ma­ties die reg­te mik­punt vir die skut aan­dui na­dat die af­stand na die bok ge­meet is.

Die fo­to links toon die dS op die Sau­er-ge­weer wat ons ge­bruik het. Op die on­der­ste fo­to kan die “stel­knop­pe” se dek­sel­tjies op die ob­jek­tief ge­sien word.

Ver­skeie joer­na­lis­te en han­de­laars het ‘n kans ge­kry om die Swarovski dS tot op af­stan­de van 490m te toets.

Wat nor­maal­weg die stel­knop vir hoog­te sou wees, is die bat­te­ry­kom­par­te­ment waar­in ook die ge­reed­skap ge­stoor word om die hoog­te- en rig­ting­ver­stel­lings mee te maak.

So lyk die ver­sink­te stel­knop en die on­der­kant van die plas­tiek­kno­pie wat oor die stel­knop pas. Hier­mee word die no­di­ge ver­stel­lings ge­doen om die dS-te­le­skoop in te s­tel.

Hier­die fo­to toon die twee dek­sel­tjies (1 en 4) wat die stel­knop­pe be­dek as­ook die Al­len-ti­pe sleu­tel (2) en die plas­tiek­kno­pie met ge­tan­de on­der­kant (3) waar­mee die ver­stel­lings ge­doen word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.