SÓ PAK EK MY GE­WEER

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

HANS ROOTMAN

Ek het vir my ’n Ho­wa in .204 Ru­ger ge­koop wat toe­ge­rus is met ’n Ho­gue-kolf. Hier­die sin­te­tie­se kol­we is eg­ter nie baie sta­biel nie en ver­al die voor­laai is ge­neig om te fleks. Dit ver­oor­saak dat som­mi­ge ge­we­re nie so goed groe­peer as waar­toe hul­le in staat is nie. Daar­om het ek be­sluit om die kolf te pak en ter­self­der­tyd die voor­laai te ver­sterk so­dat dit meer sta­biel is.

PROFIEL VIR DIE VOOR­LAAI

My weg­spring­punt was om ’n ge­skik­te ka­naal­vor­mi­ge profiel van a­lu­mi­ni­um in die han­de te kry en dit in die voor­laai te bed. Toe ek so ’n profiel by ’n te­ël­win­kel sien, het ek be­sef dis net die reg­te ding. Dis sterk, ste­wig ge­noeg en het am­per per­fek in die Ho­wa se loop­ka­naal ge­pas – so al as­of dit be­doel was vir die Ho­gue-kolf in plaas van vir te­ëlaf­ron­ding.

Ek het dit met ’n hoek­sly­per grof ge­maak so­dat die bed­dings­ma­te­ri­aal (e­pok­sie) goed daar­aan kan kleef. Dit, na­dat ek die profiel aan die voor­kant ’n bie­tjie toe­ge­buig en aan die ag­ter­kant (na­by waar die ge­weer se ak­sie is) o­per ge­buig het. Dis ge­doen om die profiel mooi pre­sies in die loop­ka­naal te laat pas. Ek het ge­noeg spa­sie ge­laat, so on­ge­veer 1 tot 3mm vir die bed­dings­ma­te­ri­aal om reg rond­om die a­lu­mi­ni­um­pro­fiel te kan vloei. Ver­der het ek ’n paar ga­te in die profiel ge­boor so­dat die e­pok­sie ook daar­deur kon druk.

Die Ho­gue-kolf word ver­skaf met a­lu­mi­ni­um-pi­la­re, maar die bin­ne­di­a­me­ter daar­van is nog­al groot en laat ’n spe­ling tus­sen die ak­sie­skroe­we en die pi­la­re.

Ek het toe op ’n draai­bank my eie “in­serts” ge­maak wat bin­nein die Ho­gue se pi­la­re pas. Hoe kor­rek dit is in ter­me van wa­pen­smid-rig­ly­ne, weet ek nie, maar vir my het dit sin ge­maak.

Om ’n re­de­li­ke dik stuk bed­dings­ma­te­ri­aal te ver­se­ker in die kolf het ek die in­serts ’n skou­er­tjie ge­gee wat die ak­sie en loop met 0.8mm uit die kolf sou lig. Dit be­te­ken te­o­re­ties dat die ak­sie­skroe­we nou 0.8mm kor­ter sou in­draai, maar ek het ge­glo dat dit op ’n lig­te ka­li­ber soos die .204 nie sou saak maak nie.

Die bui­te­maat van die in­serts het ek 0.2mm klei­ner ge­draai as die bin­ne­kant van die Ho­gue­pi­la­re. Dis ge­doen so­dat ek die in­serts voor die tyd kon vas­gom so­dat dit nie uit­val en in­meng as die bed­ding­ge­deel­te ge­doen word nie. Ek het som­mer Cas­sie Nie­na­ber se VASVAT-twee­deele­pok­sie hier­voor ge­bruik.

BE­REI DIE KOLF VOOR

Ty­dens die voor­be­rei­dings­fa­se het ek die staal­de­le kort-kort in die kolf ge­pas en vas­ge­skroef om se­ker te maak dat dit per­fek pas en dat daar ge­noeg spa­sie sou wees vir die bed­dings­ma­te­ri­aal.

Die bin­ne­kant van die Ho­gue­kolf is ook grof ge­maak met ’n D­re­mel so­dat die bed­dings­ma­te­ri­aal ’n be­ter greep op die kolf sou hê. Moet net nie die­self­de fout as ek maak nie. Ek het so ge­fo­kus op die sny­er/skuur­der/ lem van die D­re­mel dat ek nie op­ge­let het na die ge­deel­te wat die sny­er vas­hou ( chuck) nie. Die chuck draai mos ook teen ’n mas­sie­we spoed en is skurf en waar dit aan die kolf raak, kan dit die kolf be­ska­dig. (Soos op een deel van my kolf.)

Ek het nie mooi ge­weet hoe om ’n ge­weer te pak nie en het my ken­nis hoof­saak­lik op die Ja­ra­cal-fo­rum op­ge­doen toe ek op­ge­lees het hoe ’n ge­weer ge­pak be­hoort te word. Som­mi­ge men­se gom twee 8mm­me­taal­sta­fies in die voor­laai vas, maar om dit te kan doen moet hul­le van die skot­te wat aan die bin­ne­kant van die voor­laai aan­ge­bring is, ver­wy­der. Ek voel dit ver­swak die kolf en van­daar my keu­se om die a­lu­mi­ni­um-profiel te ge­bruik.

Die doel van hier­die he­le oe­fe­ning was om die voor­laai te ver­ste­wig, maar steeds die loop te laat vry hang. Dít het ek ook »

» op Ja­ra­cal ge­leer. Ver­skeie lae mas­keer­band is om die staal­de­le (loop) ge­draai. Dit vorm ’n buf­fer wat, na­dat dit weer ver­wy­der is as die ge­weer klaar ge­pak is, sal ver­se­ker dat die loop vry hang.

BOU TOE EN S­MEER MILDELIK AAN

Iets wat my baie van die Ho­gue­kolf ge­pla het, was dat die spe­ling aan weers­kan­te van die loop nie ewe groot was nie – daar was by­na geen spa­sie aan die lin­ker­kant tus­sen die loop en die kolf nie. Die lae mas­keer­band “ver­dik” die loop mos e­we­re­dig en sou sorg dat die voor­laai reg­uit ge­for­seer sou word om e­we­re­di­ge spe­ling tus­sen die loop en kolf te laat. Om te ver­hoed dat die e­pok­sie (bed­dings­ma­te­ri­aal) op ver­keer­de plek­ke be­land, het ek daar­die de­le met speel­goed­klei “toe­ge­bou” en af­ge­sper.

Ty­dens jou voor­be­rei­ding moet jy ook ont­hou om iets soos po­li­toer of ’n an­der re­le­a­se a­gent op al die de­le aan te wend waar die bed­dings­ma­te­ri­aal nie moet klou nie.

Vir bed­dings­ma­te­ri­aal het ek op STEENVAS be­sluit, want dit is wat die mees­te men­se aan­be­veel het. Om die reg­te kleur te ver­kry het ek die bed­dings­ma­te­ri­aal met ok­sied­poei­er, wat in die bou­be­dryf ge­bruik word, ge­meng – ook iets wat ek op Ja­ra­cal ge­leer het. My nu­we goue re­ël is : MENG AL­TYD DIE REG­TE HOE­VEEL­HEID, OF TE VEEL, MAAR NOOIT TE MIN NIE!

Ek het eers die a­lu­mi­ni­um­pro­fiel in die loop­ka­naal vas­ge­gom met STEENVAS en daar­na weer die e­pok­sie bo-op die a­lu­mi­ni­um-profiel ge­smeer en toe die he­le loop­ka­naal en ak­sie­ge­deel­te ge­pak. Dit neem on­ge­veer 10 ure vir die STEENVAS om droog te word. Ek het skoen­po­li­toer aan die kolf ge­smeer waar ek nie wou hê die e­pok­sie moes klou nie. Maar ek sal met ’n vol­gen­de keer eer­der mas­keer­band ge­bruik, want die po­li­toer klou nog­al aan die skur­we plek­ke op die kolf en is moei­lik om te ver­wy­der. Na die tyd het ek die oor­tol­li­ge STEENVAS met be­hulp van ’n D­re­mel en skuur­pa­pier ver­wy­der.

BALANS MOES HER­STEL WORD

Met die ge­weer ge­pak soos hier­bo ge­noem, was die voor­laai nou mooi ste­wig, maar met die by­ko­men­de ge­wig in die voor­laai het die ge­weer on­ge­ba­lan­seerd ge­voel. Ek sou ge­wig in die kolf ag­ter die pis­tool­greep moes by­voeg om die balans te her­stel.

Met die te­rug­skop­kus­sing af­ge­skroef, het ek die ag­ter­ste ge­deel­te van die kolf voor­be­rei. Som­mi­ge men­se pomp die Ho­gue-kol­we vol met si­li­kon, maar ’n goeie vriend het eg­ter voor­ge­stel dat ek eer­der ’n e­lek­trie­se ka­bel-las (me­di­um) se hars ( re­sin) hier­voor ge­bruik. Vir ge­wig het ek be­sluit op twee lood­sta­we wat ek by ’n har­de­wa­re­win­kel ge­koop het.

Die twee lood­sta­we is in die vorm van die kolf se ag­ter­kant ge­buig (sien fo­to) en met a­lu­mi­ni­um­draad aan­me­kaar vas­ge­bind. Let op die twee dra­de wat spe­si­fiek nie af­ge­knip is nie. Die sta­we is ook so ge­buig so­dat hul­le klei­ner is as die bin­ne­kant van die hol­te in die kolf so­dat die hars weer­eens reg rond­om die sta­we sou kon vloei.

Met die sta­we lood in die kolf ge­po­si­si­o­neer het ek die hars in die hol­te be­gin giet. Ek het kort­kort die kolf lig­gies ge­tik met ’n rub­ber­ha­mer om te ver­se­ker dat daar nie lug­bla­sies in die kolf ont­staan nie.

Toe die hars droog was, het ek die skop­kus­sing te­rug­ge­skroef. Nou was die balans reg. Die ge­weer was ’n bie­tjie s­waar­der, maar nie te erg nie en het steeds ge­mak­lik han­teer.

OP DIE SKIET­BAAN

Ek kon nie wag om die Ho­wa skiet­baan toe te neem nie. Sou my plan werk? Oor­deel maar self. Ek het ’n groe­pe­ring op 200m ge­skiet. Die eer­ste twee sko­te (wat soos een gat lyk) is die sko­te regs op die fo­to. Toe stel ek een kliek na links en skiet nog drie sko­te. Ek glo so ’n vyf­skoot­groe­pe­ring is glad nie te ver­smaai nie.

INSETSEL BO: Die eer­ste sko­te na­dat al­les weer aan­me­kaar ge­sit is. Die twee sko­te heel regs was skoot een en twee. Toe stel ek een klik­kie links en skiet nog drie sko­te. Die af­stand was 200m.

Die profiel is grof ge­maak en ga­te is in die on­der­kant ge­boor so­dat die e­pok­sie goed daar­aan kan klou.

Die stan­daard-a­lu­mi­ni­um­pro­fiel wat ek ge­bruik het om die voor­laai te ver­ste­wig.

HOOFFOTO BO: My dog­ter met die Ho­wa .204 Ru­ger.

Hier is al­les reeds voor­be­rei en nou be­gin die se­nu­ter­gen­de pro­ses.S­meer ’n re­le­a­se a­gent op al­le de­le waar die e­pok­sie nie moet vas­klou nie. Let op die speel­klei by die ak­sie­deel.

Ek het die loop en ak­sie ver­wy­der na­dat die STEENVAS vir 10 ure ge­droog het. Ge­luk­kig het die staal­de­le mak­lik los­ge­kom.

Ek het “in­serts” ge­maak wat bin­ne-in die Ho­gue-kolf se pi­la­re ge­pas het om die spe­ling tus­sen die pi­la­re en die borg­s­kroe­we uit te s­ka­kel.

Hier is die kolf al half­pad skoon­ge­maak en oor­tol­li­ge STEENVAS ver­wy­der met ’n D­re­mel en skuur­pa­pier.

Om die ge­weer se balans te her­stel moes ek ge­wig toe­voeg tot die ag­ter­ste ge­deel­te van die kolf. Ek het twee lood­sta­we ge­bruik wat ek kor­rek ge­vorm het en toe hars ge­bruik om die lood bin­ne-in die hol deel van die kolf vas te gom (sien teks vir vol­le be­skry­wing).

Hier is al die hars in die hol deel van die kolf ge­giet. Na­dat dit droog ge­word het, is die skop­kus­sing te­rug­ge­plaas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.