SAJWV NA­SI­O­NA­LE INTERTAK SPANSKIETKOMPETISIE 2018

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

AN­DRÉ VAN DER MER­WE

Op Sa­ter­dag 18 Au­gus­tus 2018 het die Vry­staat Sand­veld­tak die Na­si­o­na­le SA Jag­ters Intertak Spanskietkompetisie op die Meer­kat­gat-skiet­baan aan­ge­bied. Dit was koud met ’n sterk wind van 20 tot 30kph skuins van ag­ter wat die skuts se ver­mo­ëns goed ge­toets het.

Baie ge­luk en baie dan­kie aan die Vry­staat Sand­veld­tak vir hul­le gas­vry­heid, aan­dag aan de­tail en vrien­de­li­ke ad­mi­nis­tra­tie­we per­so­neel. Die af­slui­ting met ’n heer­li­ke ete en prys­uit­de­ling was ook be­son­ders! Ba­sie Berg (Vi­seP­re­si­dent: Jag­sa­ke) was weer die hoof­baan­of­fi­sier en met sy ge­mak­li­ke en vrien­de­li­ke styl het hy ver­se­ker dat al­les glad ver­loop op die skiet­baan in ter­me van dis­si­pli­ne, vei­lig­heid en die glad­de ver­loop van die dag. Baie dan­kie aan Ba­sie en die span baan­be­amp­tes wat heel­dag ge­werk het in koue en win­de­ri­ge toe­stan­de.

Ge­du­ren­de 2018 het 198 span­ne op streek­vlak ge­kom­pe­teer om uit­ge­nooi te word as een van die Top 30-span­ne na die Na­si­o­na­le Intertak Spanskietkompetisie. Net 50 skuts kan per af­los­sing deel­neem en daar­om is die 150 skuts (30 span­ne van 5 skuts elk) in drie af­los­sings op­ge­deel. Die af­los­sings het om die beurt eers op 300m ge­skiet na die spring­bok­tei­ken (drie sko­te) daar­na op 200m (ses sko­te) en laas­tens op 100m (drie sko­te). Op dié wy­se het elk van die af­los­sings die ge­leent­heid ge­kry

om in die­self­de weers­toe­stan­de (tem­pe­ra­tuur, mira­ge en wind) te skiet. Na vol­tooi­ing van die vlak­te­skiet­oe­fe­ning was daar ’n kort pou­se waar­ty­dens die baan­of­fi­sie­re ’n rus­kans ge­kry het en toe is die bos­veld­skiet­oe­fe­ning af­ge­han­del. Teen 14h30 het die laas­te sko­te ge­klap.

Baie ge­luk aan P­re­to­ria-Oos se Swart­wit­pens­span wat die kom­pe­ti­sie ge­wen het. Die span­le­de het elk ’n R4 000-ge­skenk­be­wys van Da­ve S­heer van P­re­to­ria ont­vang. P­re­to­ria-Oos het die kom­pe­ti­sie oor die af­ge­lo­pe tien jaar vier keer ge­wen – baie ge­luk met ’n merk­waar­di­ge pres­ta­sie! S­chwei­zer se Laks­man­ne was in die twee­de plek en het elk ’n R2 500-ge­skenk­be­wys van Hu­mans­dorp Ko­ö­pe­ra- sie ont­vang. Ge­ne­raal de la Rey se Mo­lon La­be-span was der­de en span­le­de het elk ’n R1 500ge­skenk­be­wys van Hu­mans­dorp Ko­ö­pe­ra­sie ont­vang. Daar was ook 15 ge­skenk­be­wy­se ter waar­de van R10 000 van Hu­mans­dorp Ko­ö­pe­ra­sie wat op ’n ge­luk­strek­king uit­ge­deel is.

WILDEHONDE-TOE­KEN­NING

Die SA Jag­ters Raad het die nu­we Wildehonde Intertak S­pan­skiet­toe­ken­ning goed­ge­keur vir im­ple­men­te­ring reeds in 2018. Daar is op die naam Wildehonde be­sluit vir dié s­pan­skiet­toe­ken­ning aan­ge­sien Wildehonde in die na­tuur moet saam­werk/ jag om te oor­leef. Die Intertak Spanskiet het ’n u­nie­ke kul­tuur en om die skiet­kom­pe­ti­sie te wen moet al vyf skuts in die span saam­werk/skiet en elk­een moet ’n top­tel­ling be­haal.

Die kwa­li­fi­se­ren­de stan­daard is ’n mi­ni­mum van 3 240 (90%) uit die to­taal van 3 600 vir die span en ’n mi­ni­mum van 1 530 (85%) uit die to­taal van 1 800 vir elk­een van die skiet­oe­fe­nin­ge. Hier­die toe­ken­ning word op streek en na­si­o­na­le vlak toe­ge­ken en el­ke span­lid van die kwa­li­fi­se­ren­de span kry in­di­vi­du­eel er­ken­ning daar­voor. Baie ge­luk aan P­re­to­ria-Oos se Swart­wit­pen­se en S­chwei­zer se Laks­man­ne wat die eer­ste span­ne is wat dié nu­we toe­ken­ning ver­werf ge­ba­seer op die Intertak Spanskietkompetisie van 2018. Op streek­vlak het se­we span­ne vir die Wildehonde-toe­ken­ning ge­kwa­li­fi­seer. Die re­ë­lings i.v.m. die toe­ken­ning op streek- en na­si­o­na­le vlak sal met die skuts ge­kom­mu­ni­keer word ge­du­ren­de Ok­to­ber 2018.

BOR­GE

Baie dan­kie aan ons hoof­borg, Da­ve S­heer, P­re­to­ria vir die borg­skap van R20 000 aan die kam­pi­oen­span. Die an­der ge­skenk­be­wy­se ter waar­de van R30 000 is met be­hulp van an­der do­na­sies by die Hu­mans­dorp Ko­ö­pe­ra­sie ge­koop en ons be­dank graag ook die Ko­ö­pe­ra­sie vir hul­le sa­me­wer­king in dié ver­band. SA Jag­ters­le­de kan ge­rus dié twee wa­pen­han­de­laars on­der­steun en hul­le so be­dank vir hul­le by­drae tot ons ver­e­ni­ging.

P­re­to­ria-Oos se Swart­wit­pen­se is van links Hen­na du P­les­sis, Mar­co S­choe­man, Her­cu­les Louw, F­lip­pie van Ton­der, Jo­han G­rie­sel.

An­dré van Heer­den (Vi­se-Pre­si­dent: Jag­sa­ke) by Genl de la Rey se Mo­lon La­be-span. Van links is Ri­aan K­riel, T­hys Goo­sen, Jan Haas­broek, Mi­chel­le Laing en Wal­ter Laing. An­dré van Heer­den (Vi­se-Pre­si­dent: Jag­sa­ke) wens die S­chwei­zer Laks­man­ne ge­luk. Van links is: Jo­han Coetzee, Ja­co van Zyl, A­bra­ham Oost­hui­zen, Tiel­man Nieu­woudt, Ja­c­ques Mool­man.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.