OM STIL TE BLY…

SA Jagter Hunter - - BRIEWE | LETTERS - FRAN­COIS VAN EMMENES * Fran­cois wen ’n paar skoe­ne van Tar­zan.

Met ver­wy­sing na Ja­nus We­straat se kom­men­taar ( Bos­pos, Ok­to­ber-uit­ga­we) op my artikel, Ver skiet: Jag jy of skiet jy?

Mnr. We­straat ge­bruik woor­de soos “mod­der gooi” en “ver­klei­ne­rend” in sy be­skry­wing van my artikel, en ek nooi hom graag uit om die ge­deel­tes van die artikel wat hy as sulks be­skou met my te deel. Net soos Ja­nus, volg ek ook die lang­af­stand-“jag­ters” op so­si­a­le me­dia, maar ek ver­moed ons doen dit om ver­skil­len­de re­des. Die oom­blik as ie­mand on­e­tie­se ge­drag aan­spreek op so­si­a­le me­dia, word hul­le sum­mier uit­ge­kryt met kru taal en per­soon­li­ke aan­val­le – dit ge­beur ge­reeld. Dit ver­stom my eg­ter dat Ja­nus my van sul­ke ge­drag be­skul­dig – ek het nie­mand per­soon­lik aan­ge­spreek in my artikel nie, maar wel jag­me­to­des. As die skoen van on­e­tie­se op­tre­de jou pas...

Ek jag al van kinds­been af en is se­dert 1998 ak­tief be­trok­ke by ’n ver­skei­den­heid van for­me­le jag­struk­tu­re, on­der meer die SAJWV waar ek voor­sit­ter was van die P­re­to­ria-Oos­tak en ge­dien het, en nog steeds dien op na­si­o­na­le ko­mi­tees, as­ook an­der jag- en skiet­ver­e­ni­gings se be­stu­re. Ge­du­ren­de hier­die tyd was ek ook ak­tief be­trok­ke by jag­ters­op­lei­ding en het eer­ste­hand­se on­der­vin­ding van ja­gen skiet­ten­den­se oor die af­ge­lo­pe 20 jaar. Dit is dui­de­lik dat daar ’n ver­skui­wing is na on­aan­vaar­ba­re prak­ty­ke, meest­al on­der jag­ters wat on­langs be­gin jag het. Die ou En­gel­se spreek­woord lui: “The on­ly thing ne­ces­sa­ry for the tri­umph of e­vil is for good men to do no­thing.”

Wel, uit die moed van my oor­tui­ging het ek een só ’n prak­tyk aan­ge­spreek, en dit dui­de­lik ge­stel dat dit my per­soon­li­ke o­pi­nie is. Geen reg­den­ken­de per­soon sal se­ker stry dat daar ve­le prak­ty­ke is wat jag in die al­ge­meen ’n sleg­te naam gee nie. In my artikel ge­bruik ek ’n vraag­te­ken nie min­der as 21 keer nie. Dít op sig­self moet se­ker­lik ’n aan­dui­ding wees dat die be­doe­ling was om in­ter­ne on­der­soek aan te moe­dig en de­bat te ont­lok, meest­al eers­ge­noem­de. Ek ver­moed Ja­nus én an­der le­sers was te warm on­der die kraag om dit te sien?

Ek, vir een, sal nie rus­tig sit en “maar laat gaan” as ek iets sien wat my en an­der jag­ters se vol­ge­houe ge­not van jag (die be­nut­ting van ons pas­sie) be­dreig nie. Ek sal nie stil­bly nie…

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.