REG­STEL­LING: SNOT­SIEK­TE: WILD­BOE­RE MOET OP­DOK

SA Jagter Hunter - - NUUSBROKKIES -

In die Sep­tem­ber 2018-uit­ga­we het ons in die S­nel­vuur- af­de­ling ’n nuus­brok­kie ge­plaas oor ’n “hofuit­spraak” wat wild­boe­re ge­dwing het om hul buur­man, Piet Wol­ma­rans van K­wan­tum Sim­men­ta­lers te ver­goed vir sy bees­te wat ge­vrek het weens snot­siek­te om­dat hul­le blou­wil­de­bees­te op hul pla­se aan­ge­hou het.

’n Pro­ku­reur, mnr. W van Wyk, ver­bon­de aan die C­lif­fe Dek­ker Hof­meyr-pro­ku­reurs­fir­ma, wat na­mens die wild­boe­re op­ge­tree het, het dit on­der ons aan­dag ge­bring dat die bron van ons be­rig (Jas­per Raats, Land­bou­week­blad) se fei­te nie heel­te­mal ak­ku­raat was nie. Daar­om doen ons graag ’n reg­stel­ling.

Vol­gens mnr. Van Wyk was daar geen hofuit­spraak oor die aan­ge­leent­heid nie, maar wel ’n ver­trou­li­ke e­ko­no­mie­se skik­king tus­sen die par­tye ten ein­de hof­kos­te te ver­my. Die hof is nie ge­vra om e­ni­ge be­slis­sing te maak nie – daar was geen ver­hoor nie. Daar is on­der­ling oor­een­ge­kom dat die wild­boe­re hul­le wil­de­bees­te van hul pla­se sou ver­wy­der en/of maat­re­ëls in p­lek stel om hul blou­wil­de­bees­te meer as 1km van Wol­ma­rans se bees­te te skuif.

SA JAG­TER/HUNTER bied ver­sko­ning aan vir e­ni­ge on­ge­rief wat hier­die be­rig dalk kon ver­oor­saak het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.