SOF­TS­CIEN­CE TRAP VEER­LIG

SA Jagter Hunter - - VOORBLAD -

KOOS BAR­NARD

Daar is van­dag so ’n wye ver­skei­den­heid bui­te­lug­pro­duk­te op die rak­ke be­skik­baar dat ’n mens skoon deur­me­kaar raak as jy ’n keu­se moet maak.

Toe ek van Sof­tS­cien­ce-skoe­ne te ho­re kom, was my eer­ste re­ak­sie dat hier­die pro­duk ook maar net nóg een is van der­dui­sen­de an­der op die mark. My aan­vank­li­ke skep­ti­sis­me het eg­ter baie vin­nig om­ge­swaai na ver­ba­sing en toe goed­keu­ring toe ek Sof­tS­cien­ce se Ter­ra­fin­ste­wel vir die eer­ste keer aan­pas – dit is ’n veer­lig­te ste­wel wat on­ge­loof­lik ge­mak­lik dra.

My vrou het ook ’n paar Sof­tS­cien­ce-plak­kies aan­ge­skaf en sy was net so in haar nop­pies met die dra-ge­mak wat dit bied.

Die dra-ge­mak van Sof­tS­cien­ce-skoe­ne is ’n funk­sie van die maat­skap­py se so­ge­naam­de “Le­velast U­ni­ver­sal Com­fort Plat­form” (UCP) en sluit die vol­gen­de ken­mer­ke in: Die u­nie­ke ont­werp plaas jou voet ho­ri­son­taal (die hak word nie ge­lig of laat sak nie) soos wan­neer jy kaal­voet loop; ver­der het die skoen ’n wye toon-boks so­dat jou to­ne lek­ker los­lit daar­in kan pas; die bo­deel van die skoen is van ’n ti­pe seilm­a­te­ri­aal; die sool en bin­ne­sool word van lig­ge­wig T­ri­le­on ge­maak, ’n ge­slo­te sel, sag­te, taai, ko-po­li­meer­rub­ber wat goeie vas­trap ver­se­ker en geen mer­ke op vloe­re maak nie.

Die bin­ne­so­le is ver­wy­der­baar en was­baar en vol­gens Sof­tS­cien­ce is hul­le ook reuk­weer­stan­dig – met an­der woor­de die skoe­ne of jou voe­te is min­der ge­neig om ’n klan­kie op te tel na lang­du­ri­ge ge­bruik.

Hoe het Sof­tS­cien­ce ont­staan? In 2013 het S­cott Se­a­mans, die stig­ter en hoof­ont­wer­per van die wel­be­ken­de Cro­cs, en John Du­er­den, die voor­ma­li­ge pre­si­dent van Ree­bok, kop­pe by­me­kaar ge­sit om ’n skoen te ont­werp wat die mak­si­mum dra-ge­not sou bied. Hul­le uit­gangs­punt was die be­mar­king van ’n skoen wat nie net ge­mak­lik dra nie, maar ook die voet ui­ters goed kus­sing en on­der­steun, en duur­saam is.

Sof­tS­cien­ce be­mark ’n ver­skei­den­heid skoe­ne en plak­kies maar ek gaan hier kon­sen­treer op die Ter­ra­fin-ste­wel wat ek ge­toets het.

Hier­die seil-en-rub­ber­ste­wel is oor­spronk­lik ont­werp vir vlieg­hen­ge­laars wat dag­lank hul tyd in ri­vier­stro­me of die see span­deer. (Ja, jy kan vlieg­hen­gel in die see ook.) Die seilm­a­te­ri­aal “haal ge­re­de­lik a­sem” (met an­der woor­de dis nie wa­ter­dig nie) raak gou droog en die ont­werp van die skoen is so­da­nig dat wa­ter vin­nig van die bin­ne­kant af uit drei­neer. Die sag­te T­ri­le­on­sool “vou” om rot­se en klip­pe en ver­se­ker baie goeie vas­trap. Dis eg­ter dik ge­noeg om te ver­hoed dat jou voe­te seer raak in ru­we ter­rein.

Toe ek die Ter­ra­fins vir die eer­ste keer sien en aan­pas, het ek eg­ter glad nie aan vis­se en wa­ter ge­dink nie, want ek is nie ’n hen­ge­laar nie. Ek het on­mid­del­lik be­sef dat hier­die skoe­ne i­de­aal sou wees vir my vir al­ge­me­ne dra en ook vir jag. Dus is ek bos toe met die Ter­ra­fins.

Wat ek da­de­lik moet noem, is dat die T­ri­le­on-so­le nie be­stand is teen die lang bos­veld­do­rings nie. In die veld funk­si­o­neer hier­die so­le die­self­de as die so­le van die mees­te hard­loop­skoe­ne – ’n pen­do­ring gaan dwars­deur hul­le steek. Ek dra eg­ter nou al hier­die ste­wels vir meer as tien maan­de, waar­on­der twee be­soe­ke aan die Bos­veld ty­dens jag­te, en ek het nog nie een pen­do­ring in my voet ge­kry nie. So­lank jy

kyk waar jy jou voe­te neer­sit, gaan jy nie pro­ble­me hê nie. Ek moet sê dat ek ook nou nie juis al­tyd op­ge­let het waar ek my voe­te plaas nie, want as jy stap en be­kruip in die veld is jou aan­dag baie ma­le daar voor by die bok­ke en nie reg voor jou voe­te nie. Vir die­ge­ne wat ge­reeld do­ring­wê­reld aan­vat, is daar eg­ter Ke­vlar-bin­ne­so­le be­skik­baar wat ’n do­ring se mo­ses is. Met hier­die bin­ne­so­le in p­lek, hoef jy niks van do­rings te vrees nie.

Ter­ra­fins is vol­gens my me­ning die ge­mak­lik­ste skoe­ne wat ek nóg in die veld ge­dra het. Maar hoe sag kan jy daar­mee stap? Sag ge­noeg. Die Ter­ra­fins het ’n loop­vlak­pa­troon op die sool en is dus nie heel­te­mal so sag soos plat spek­so­le son­der ’n pa­troon nie. Hul­le stap eg­ter sag­ter as jou nor­ma­le jag­ste­wel. Ek het by twee ge­leent­he­de koe­doe­bul­le be­kruip in klip­pe­ri­ge a­re­as en het son­der pro­ble­me tot bin­ne 50m van hul­le af ge­kom. Ons het ook rooi­bok­ke en blou­wil­de­bees­te be­kruip en dié ste­wels het ons nie in die steek ge­laat nie. As jy nie ’n bok suk­ses­vol met ’n paar Ter­ra­fins kan be­kruip nie, sal dit nie die skoe­ne se skuld wees nie.

Hoe duur­saam is hier­die skoe­ne? Dis moei­lik om te voor­spel. Na baie har­de werk in klip­pe­ri­ge ter­rein lyk die T­ri­le­on-so­le ba­sies steeds nuut. Seil kan ver­se­ker nie so sterk en skaaf­be­stand soos vol­grein­leer wees nie, maar ek glo die seil-bo­de­le sal vir ja­re lank uit­ste­ken­de diens le­wer.

Na meer as tien maan­de is ek heel­te­mal ver­sot op die Sof­tS­cien­ce-ste­wels en dra hul­le by­na o­ral. Hul­le dra nie net ui­ters ge­mak­lik nie, maar dié breë skoen maak dit ook mak­li­ker om in sand­wê­reld te stap. Soos ge­noem, is die ste­wels oor­spronk­lik vir vlieg­hen­gel ont­werp en daar­om is hul­le heel tuis in nat en skuins ter­rein. Die Ter­ra­fins ver­se­ker uit­ste­ken­de vas­trap as jy in ru­we ter­rein moet klim of op glad­de steil­tes reg­op pro­beer bly. Om­dat die seil be­ter a­sem­haal as leer, sweet my voe­te ook heel­wat min­der in hier­die skoe­ne. En ek moet sê, na ’n har­de dag in die veld (ons het on­der meer in Ja­nu­a­rie in baie hoë so­mer­tem­pe­ra­tu­re in die Lim­po­po­val­lei ge­jag) voel so ’n paar veer­lig­te skoe­ne baie be­ter aan jou voe­te as swaar leer­ste­wels.

Sof­tS­cien­ce-skoe­ne is nie die goed­koop­ste op die mark nie, maar bied ge­mak en waar­de vir jou geld. Die Ter­ra­fins wat ek dra, ver­koop teen on­ge­veer R2 400 per paar. * Vir meer be­son­der­he­de oor die pro­duk­te in die Soft­s­cien­ce­reeks, be­soek hul web­tuis­te by www.sof­ts­cien­ce.co.za. Hier­die skoe­ne is be­skik­baar by al die tak­ke van die Sa­fa­ri Out­door­win­kel­groep. Dit kan ook di­rek be­stel word by die ver­sprei­ders by 072-234-4017.

Sof­tS­cien­ce se veer­lig­te Ter­ra­fin-ste­wel. Dis vir hen­gel ont­werp, maar vaar uit­ste­kend in die veld. Dis uit­ste­kend ge­skik vir jag waar swaar­diens-leer­ste­wels on­no­dig is.

In die­kol

Die Ter­ra­fin se so­le bied uit­ste­ken­de vas­trap in droë en nat ter­rein. Hier­die ste­wels is nie net veer­lig nie, maar hul­le dra ook baie ge­mak­lik en word gou droog.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.