SA JAG­TER/HUNTER LAAT DIE SKO­TE KLAP

MARISA BEETON

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

SA JAG­TER/HUNTER het op 22 Sep­tem­ber hul­le heel eer­ste Sen­ter­slag-jag­ge­weer­skiet­kom­pe­ti­sie suk­ses­vol by die Blue Gum Val­leyskiet­baan bui­te P­re­to­ria ge­hou.

Hier­die kom­pe­ti­sie is ge­bo­re uit die i­dee om skuts die ge­leent­heid te gee om met hul ge­wo­ne jag­ge­we­re kom­pe­te­rend teen me­kaar deel te neem, in teen­stel­ling met an­der kom­pe­ti­sies waar­ty­dens die man­ne met die bes­te toe­rus­ting el­ke keer se­ë­vier.

By­na 40 skuts het deel­ge­neem aan die kom­pe­ti­sie wat oor vyf ba­ne ge­hou is. Die deel­ne­mers se skiet­vaar­dig­he­de is ge­toets op vier pa­pier­tei­ken­ba­ne waar die mak­si­mum skiet­af­stand 200m was en die mi­ni­mum 40m. Daar was ook ’n ghong­skiet­baan van 150m. Die to­ta­le aan­tal sko­te wat skuts moes skiet, was 25.

Die deel­ne­mers het in twee klas­se deel­ge­neem: ’n Lig­ge­wig­jag­ge­weer­klas en die O­pe­klas. Die ge­wigs­be­per­king vir die lig- ge­wig­klas was 5.8kg in­slui­tend die ge­weer, knal­dem­per en te­le­skoop. Lig­ge­wig­ge­we­re moes kon­ven­si­o­ne­le pis­tool­gre­pe hê en geen duim­gat- of GRS-ti­pe kol­we is toe­ge­laat nie. In hier­die klas was die mak­si­mum toe­laat­ba­re deur­snee by die tromp 20mm.

Daar was geen ge­wigs-, loop­of kolf­be­per­king in die O­pe­klas nie. In bei­de klas­se was die mi­ni­mum ka­li­ber e­ni­ge een wat ’n 6mm/.243”-koe­ël skiet en die mak­si­mum e­ni­ge .375 Mag­num. Slegs kon­ven­si­o­ne­le dra­ban­de son­der lus­se is toe­ge­laat. Skuts mag geen hand­skoe­ne, elm­boog­be­sker­mers en skiet­mat­te ge­bruik het nie. Trom­prem­me is ook nie toe­ge­laat nie, maar knal­dem­pers wel.

T­wee­po­te wat aan die ge­weer heg, was toe­ge­laat, maar slegs lig­ge­wig Har­ris-ti­pes wat kan toe­vou. Vir die staan­hou­ding (pa­pier­baan en ghong­baan) kon die skuts lang skiet­stok­ke ge­bruik en kor­tes vir die sit­hou­ding. Die mak­si­mum te­le­skoop­ver­gro­ting vir bei­de klas­se was 12x. Baan­of­fi­sie­re het toe­ge­sien dat deel­ne­mers voor die aan­vang van ’n oe­fe­ning hul­le te­le­sko­pe se ver­gro­tings af­draai na 12x toe. Saam met hier­die kom­pe­ti­sie is ’n lug­ge­weer­skiet on­der lei­ding van Bus­hill aan­ge­bied wat be­kend ge­staan het as die Bus­hill Air Arms Ai­r­gun E­vent. Hier­die wind­buks­skiet was oop vir bei­de ju­ni­ors en se­ni­ors en is op af­stan­de van 10 tot 40 me­ter ge­skiet. Ver­skeie Air Arms PCP­ge­we­re is be­skik­baar ge­stel vir die­ge­ne wat nie lug­ge­we­re be­sit nie, maar wou deel­neem. Daar is na veld­tei­kens en sil­hoe­ët­dier­tjies van staal ge­skiet uit die si­ten staan­hou­dings.

SA JAG­TER/HUNTER het 40 in­skry­wings ont­vang vir die

sen­ters lag ge­weer skiet, waar­van 37 op die dag deel­ge­neem het. Die lang­na­week het beslis ’n in­vloed ge­had, want baie men­se het met va­kan­sie ge­gaan. Ne­ge van daar­die skuts het in die O­pe­klas ge­skiet. Daar was ook 10 in­skry­wings vir die lug­ge­weer­skiet, maar heel­wat van die an­der skuts het ná die af­loop van die sen­ters lag ge­weer skiet ook nie-amp­te­lik hul­le ver­nuf met Bus­hill se lug­ge­we­re ge­toets.

DIE KOM­PE­TI­SIE BE­GIN

Die man­ne en da­mes het dou­voor­dag reeds be­gin aan­meld by Blue Gum Val­ley waar hul­le deur le­de van die SA JAG­TER/ HUNTER-span ver­wel­kom is. Hul­le het ge­re­gis­treer en elk­een het ’n ge­luks­pak­kie ( goodie bag) met ge­sken­kies ont­vang wat deur SA JAG­TER/HUNTER en Zeiss ge­borg is. Vir ’n paar skuts het die dag som­mer op ’n goeie noot be­gin toe hul­le as deel van ’n ge­luk­strek­king, pry­se soos by­voor­beeld ’n mes of te­le­skoop­mon­teer­rin­ge in hul­le pak­kies ont­vang het.

Toe is die deel­ne­mers se ge­we­re ge­meet en ge­weeg om vas te s­tel of dit aan die ver­eis­tes van die kom­pe­ti­sie vol­doen. Daar­na is die in­lig­ting­ses­sie on­der lei­ding van SA JAG­TER/HUNTER se re­dak­teur, Koos Bar­nard (wat ook die hoof­baan­of­fi­sier vir die dag was) ge­hou.

Na af­loop van die in­lig­ting­ses­sie het die man­ne in hul on­der­skeie af­los­sings na die ba­ne be­weeg. Dit was ’n warm dag met slegs ’n lig­te wind­jie wat so nou en dan ef­fens ster­ker ge­stoot het. Die wind het ge­luk­kig nooit reg­tig ge­pla nie.

Baan 1 was die ghong­skiet­baan. Om din­ge in­te­res­sant te maak moes die deel­ne­mers bin­ne 35 se­kon­des d­rie sko­te na d­rie ghongs skiet. Die­ge­ne wat al d­rie die ghongs ge­tref het, mag ’n vier­de bo­nus­skoot na nog ’n ghong ge­skiet het (steeds bin­ne die toe­ge­la­te 35 se­kon­des). Dié baan het vir op­win­ding ge­sorg, want dit was nie so mak­lik om die ghongs te tref nie. Jo­ha­ri­ka S­chee­pers het die man­ne ge­wys hoe en vier vol­tref­fers met haar Ho­wa 6.5 G­ren­del ge­skiet!

Vir die man­ne wat graag van voer­tuie af skiet, was daar ’n swart­wil­de­bees en jak­kals (slegs laas­ge­noem­de se kop) wat op Baan 2 aan­ge­durf moes word. Daar is van­af skiet­ta­fels ge­skiet met ’n los bak­steen as voor­ste rus waar­op jy jou hand moes laat rus. D­rie sko­te moes na die wil­de­bees se hart/lon­g­a­rea ge­skiet word, een skoot na sy brein en een skoot na die jak­kal­skop. Op Baan 3 moes skuts na ’n nja­la en ’n kwê­vo­ël uit die staan­hou­ding oor skiet­stok­ke skiet. Die kwê­vo­ël is spe­si­aal daar ge­plaas vir al­mal wat in hul­le le­we al graag die Bos­veld se las­ti­ge kwê­vo­ëls ’n les wou leer. D­rie sko­te is na die nja­la se hart/lon­g­a­rea ge­skiet, een skoot na sy brein en ook een skoot na die kwê­vo­ël.

Op Baan 4 het ’n rooi­bok­tei­ken op 80 en 40m vir die deel­ne­mers ge­wag. Be­hal­we vir die rooi­bok­tei­ken moes daar ook na twee di­a­mant­vor­mi­ge in­skiet­tei­kens en ’n rooi “hart”ge­skiet word. Der­tig se­kon­des is op el­ke af­stand toe­ge­laat vir d­rie sko­te, en skuts kon self be­sluit na wat­ter tei­kens hul­le op wat­ter af­stand wou skiet – so­lank hul­le net aan die ein­de van die oe­fe­ning d­rie sko­te op die bok­tei­ken en een skoot elk op die an­der d­rie tei­kens ge­had het. Sit- en staan­hou­dings is hier ge­bruik son­der e­ni­ge kuns­ma­ti­ge on­der­steu­ning.

Baan 5 was die se­bra­baan

» waar deel­ne­mers uit die sit­hou­ding oor skiet­stok­ke op 150m na ’n se­bra en kwê­vo­ël of In­die­se spreeu moes skiet. D­rie sko­te moes na die se­bra se hart/lon­g­a­rea ge­skiet word, een skoot na sy brein en dan een skoot na óf die kwê­vo­ël óf die spreeu. Die spreeu het 10 pun­te meer ge­tel as die kwê­vo­ël.

By el­ke oe­fe­ning kon deel­ne­mers met vol­tal­le bo­nus­pun­te ver­werf, so goeie skiet­werk is be­loon. Die straf­pun­te was eg­ter hoog en bei­de kwes- en mis­sko­te is swaar ge­straf (mis­sko­te maak die wild on­no­dig wild, ha-ha!). Dit was ’n uit­da­gen­de kom­pe­ti­sie en die man­ne het ge­bloei. Vol­gen­de jaar sal die moei­lik­heids­graad ’n bie­tjie ver­laag word om ho­ër tel­lings moont­lik te maak.

Al­hoe­wel dit ’n uit­da­gen­de kom­pe­ti­sie was, het die man­ne en twee da­mes wat deel­ge­neem het dit baie ge­niet. Hier is ’n paar van die op­mer­kings:

“Dit was baie lek­ker! Maak as­se­blief weer so.”

“Die kom­pe­ti­sie was baie pro­fes­si­o­neel ge­re­ël, ons het dit vrees­lik baie ge­niet.”

“Baie ge­luk aan die SA JAG- TER/HUNTER-span, dit was ’n uit­ste­ken­de kom­pe­ti­sie wat baie goed ge­re­ël is.”

“Jul­le re­ë­lings was puik, hier­die is voor­waar ’n wen­re­sep! Die lucky draw werk uit­ste­kend, ie­de­re een het ’n prys ge­kry.”

“Baie lek­ker skiet in ’n goeie gees. Pry­se was tops.”

“Dit was die lek­ker­ste skiet in ’n lang tyd en die baan­of­fi­sie­re was baie goed.”

Na af­loop van die kom­pe­ti­sie het deel­ne­mers hul­self om die braai­vleis­vu­re tuis­ge­maak met hul eet- en drink­goed, ge­reed vir die prys­uit­de­ling. Die d­rie top­skuts in el­ke klas van die ge­weer­kom­pe­ti­sie het ’n kon­tant­prys en u­nie­ke me­dal­je ont­vang wat spe­si­aal vir dié kom­pe­ti­sie ont­werp en ge­maak is. Bus­hill het op hul­le beurt oor die R3 000 se wind­buks-skiet­be­no­digd­he­de aan die wen­ners van die lug­ge­weer­kom­pe­ti­sie ge­gee.

Die wen­ner in die Lig­ge­wig­jag­ge­weer­klas en ook die al­ge­he­le wen­ner was Her­cu­les Louw met ’n to­taal van 665 uit 830; twee­de was Hen­ry Pie­naar met 520 en der­de Er­na de Vil­liers met 465. De­on de Vil­liers het die O­pe­klas ge­wen met ’n to­taal van

625. Twee­de was Ko­bus Vor­ster met 615 en der­de Mar­co S­choe­man met 565.

Die Bus­hill Air Arms Ai­r­gun E­vent is deur An­dries La­te­gan ge- wen, De­on de Vil­liers was twee­de en Her­cu­les Louw der­de. Al­mal se tel­ling was 160 uit 200 en daar is toe uit­ge­tel na aan­lei­ding van wie die mees­te van die moei- li­ker tei­kens plat­ge­skiet het.

Die res van die pry­se is deur mid­del van ge­luk­strek­kings be­paal. Daar was on­der meer twee Zeiss-te­le­sko­pe te wen (slegs vir per­so­ne wat in die lig­ge­wig­klas deel­ge­neem het), as­ook ’n S­wa­ro­vski-, Lynx- en ’n Ru­dolp­h­te­le­skoop. Ver­der was daar d­rie Ko­nus-af­stand­me­ters van Bus­hill en ’n Vor­tex-af­stand­me­ter van W­hy­lo. An­der pry­se het skiet­mat­te, ge­weer­sak­ke en skoon­maak­lap­pe deur Bus­hill in­ge­sluit, as­ook ses pak­ke Ba­lis­tix­koe­ëls deur Bal­lis­tix Bul­lets. Die L&O-groep het ’n Mau­ser­ge­weer­tas ge­skenk, For­ma­li­to het vier Leu­pold-mes­se ge­gee. Daar was ook pet­te van Sa­vu­ti Arms en W­hy­lo en vlek­vry­e­staal so­sa­tie­stok­ke ook van W­hy­lo. In to­taal was daar meer pry­se as deel­ne­mers en die ge­luk­strek­king is ’n twee­de keer be­gin. Al­mal wat in die O­pe­klas deel­ge­neem het, is toe­ge­wy­de kom­pe­ti­sie­skuts, ter­wyl ’n groot aan­tal men­se wat vir die lig­ge­wig­klas in­ge­skryf het, nie ge­reel­de kom­pe­ti­sie­skuts is nie.

HEEL BO: Skuts lê aan op die se­bra­tei­ken op 150m. Hul­le moes van­uit die sit­po­si­sie oor skiet­stok­ke skiet. BO: Die skuts kyk na hul re­sul­ta­te op die rooi­bok­tei­ken. Fo­to’s: Eunia Bar­nard

Skuts moes op 200m na die swart­wil­de­bees­tei­ken en die jak­kal­skop skiet. Vir die­ge­ne wat vol­tal­le op hier­die tei­ken ge­skiet het, was daar 30 bo­nus­pun­te te ver­werf.

REGS: Die se­bra­tei­ken is op 150m aan­ge­vat. D­rie sko­te moes na die hart/lon­g­a­rea ge­skiet word, een skoot na die brein en dan het skuts die keu­se ge­had om een skoot óf na die kwê­vo­ël óf na die In­die­se spreeu te skiet. Aan­ge­sien die spreeu ’n klei­ner tei­ken is, het dit meer pun­te ge­tel as die kwê­vo­ël.

Daar is op 80m en 40m na die rooi­bok ge­skiet. Skuts moes ook na die twee di­a­mant­vor­mi­ge in­skiet­tei­kens en die hart­vor­mi­ge tei­ken skiet.

Só het die nja­la­tei­ken ge­lyk. Deel­ne­mers moes ook een skoot na die kwê­vo­ël skiet.

’n S­kut in ak­sie op die ghong­skiet­baan. Deel­ne­mers moes bin­ne 35 se­kon­des d­rie sko­te na d­rie ghongs skiet op 150m.

Skuts neem deel aan die Bus­hill Air Arms Ai­r­gun E­vent wat ook op die dag aan­ge­bied is. Hul­le het op af­stan­de van 10 tot 40 me­ter na staal­sil­hoe­ët­dier­tjies ge­skiet.

LINKS BO: Her­cu­les Louw was die al­ge­he­le en Lig­ge­wig­klas­wen­ner. Hier ont­vang hy sy prys van Koos Bar­nard. REGS BO: De­on de Vil­liers (links) ont­vang sy prys as wen­ner in die O­pe­klas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.