DIE 8MM – MY KEU­SE

DIRK STEYNBERG

SA Jagter Hunter - - INHOUD -

Wie en wat is ’n ver­sa­me­laar? Son­der om in sy toe­koms te kan sien of na sy ver­le­de te kyk, sou ek sê ’n mens moet sy woord aan­vaar. So aan­vaar nou maar my woord as ek sê ek is ’n ge­weer­ver­sa­me­laar, al is my ver­sa­me­ling baie klein in ver­ge­ly­king met groot ver­sa­me­laars s’n.

Ek kon­sen­treer op die ver­sa­me­ling van Mau­sers en ver­al die 8mm-ka­li­bers, want hier kan ek ten min­ste kom­pe­teer met die gro­ter man­ne as dit kom by pro­ble­me. Oor die ja­re heen het ek ’n he­le paar 8mm’s be­sit waar­van ver­al een my baie pro­ble­me in die vorm van geld en tyd be­sorg het. Voor wie se deur die oor­saak van die pro­ble­me - lê moet word, sal ’n mens uit die vol­gen­de ver­tel­ling kan af­lei. Af­ge­sien van die ge­volg­trek­king wat ge­maak word, bly die 8mm my keu­se en bly dit beslis my guns­te­ling-jag­ka­li­ber.

Die an­der ge­weer wat wel aan­spraak kon maak as my guns­te­ling-jag­ge­weer is my 10.75x68 Mau­ser. Met hom het ek al ’n buf­fel, ’n paar e­lan­de en gro­ter wild ge­skiet, maar hy is meer ge­skik vir die Groot Vyf wat, he­laas om fi­nan­sie­le re­des nie vir my be­sko­re is nie. Sy pa­tro­ne is in elk ge­val nie kom­mer­si­eel be­skik­baar nie en moet hand­ge­laai word. Dan is daar die 9x57 O­bern­dorf Mau­ser waar­mee ek ook heel­wat gro­ter wild ge­jag het. Die ge­weer het ek op feit­lik al my jag­tog­te as ’n twee­de of spaar­ge­weer saam­ge­neem. Die 7x57 is die vol­gen­de. Dit is ’n Suhl Mau­ser met ’n agt­kan­ti­ge loop van 34” wat al re­de­lik ge­slyt is. Ek het baie met die ge­weer ge­jag en selfs uit­dun­nings­werk op wild­s­pla­se ge­doen waar net kop­sko­te toe­ge­laat was. As dit nie was vir sy ou­der- dom nie kon hy mak­lik die 8mm se plek in­ge­neem het.

Die 8mm’s wat ek het, of ge­had het, is kort­liks die vol­gen­de. Die mooi­ste van al­ma van al­mal was 'n oor­spronk­li­ke 8x69 O­bern­dorf Mau­ser met 'n oop vi­sier en 'n prag­ti­ge hout­kolf. Ek glo nie daar was een per­soon wat nie da­de­lik by die ge­weer vas­ge­steek het en dit wou koop nie. My oë was nie meer so goed nie en die ge­weer was te mooi om ’n te­le­skoop op te mon­teer. Ek het wel met die oop vi­sie­re ’n paar koe­does wat na­der as ’n 100m was, suk­ses­vol plat­ge­trek. Met dié dat daar ge­reeld po­ten­si­ë­le ko­pers was, het ek la­ter be­gin twy­fel en toe ek een­dag ’n aan­bod van R10 000 kry, het die ge­weer van ei­e­naar ver­wis­sel. Eien­aar­dig ge­noeg is die ge­weer bin­ne ’n kort tyd weer ’n paar keer ver­koop.

Dan was daar ’n 8x57 O­bern­dorf Mau­ser-ka­ra­byn wat die land bin­ne­ge­kom het deur ’n lui­te­nant-ko­lo­nel van die Se­lous S­couts wat, so ver­tel hy, ty­dens ’n stroop­tog van­uit Zim­bab­we in Mo­zam­biek die ge­weer in ’n “stroois” ge­buit het. Hier­die ge­weer is nog in ’n uit­ste­ken­de toe­stand en be­son­ders ak­ku­raat. Die vol­gen­de 8mm is een wat na die oor­log die land bin­ne­ge­kom het uit Eu­ro­pa. Dit het 'n reg­uit­te­rug­trek­slot­ak­sie en die naam B­lin­dee en die nomm­ber 3355 daar­op. Die oop vi­sier is ge­merk

Die an­der ge­weer wat wel aan­spraak kon maak as my guns­te­ling-jag­ge­weer is my 10.75x68 Mau­ser.

tot 1 200. Ek het nooit met hom ge­jag nie en net ge­bruik vir skyf­skiet en op­lei­ding vir be­gin­ners. Die ge­weer be­klee tans ’n baie rus­ti­ge plek in my ge­weer­kluis.

Laas­tens is daar ook my jag­ge­weer, ’n Ge­wehr 98 (Mau­ser) van 1905, ver­vaar­dig in die S­pan­dau-fa­briek in Duits­land. Die Mau­ser-ak­sie was só suk­ses­vol dat mil­joe­ne Mau­ser-ge­we­re ver­vaar­dig is. Hier­die ge­weer was vir ja­re my jag­ge­weer, maar ek kon nooit ’n per­fek­te groe­pe­ring daar­mee be­haal nie. Ek het la­ter gaan kers op­steek by ken­ners en die een­pa­ri­ge aan­be­ve­ling was dat die loop se dae ge­tel was.

’N MOEI­LI­KE PAADJIE

Die­ge­ne wat al die paadjie ge­loop het om ’n ge­weer te her­loop, sal saam­stem dat jy baie ge­duld no­dig het. Af­ge­sien van die pa­pier­werk is dit nie al­tyd moont­lik om ’n ge­skik­te loop te kry nie. In my ge­val is ’n ek­stra lang loop no­dig wat ge­sny moes word om by die oor­spronk­li­ke hout­kolf aan te pas. Die ge­weer­smid het eg­ter toe­val­lig ’n an­der kolf ge­had wat op my Mau­ser sou pas en het dit goed­ge­dink om eer­der dié kolf te ge­bruik as die ou een. mooi ge­weer nie, maar dit het ge­werk en die ge­weer het ook goed ge­groe­peer.

Toe ge­beur dit. Die ge­weer het weer bont be­gin skiet. Ek het al­les pro­beer, maar kon nie die fout kry nie... selfs la­ter ge­dink dat dit die R­hi­no-koe­ëls kon wees en het die ver­vaar­di­ger die on­no­di­ge moei­te aan­ge­doen om saam met my toet­se op die skietbaan te doen. Ein­de­lik kom ons ag­ter dat daar ’n sleg­te plek in die loop ont­staan het. By na­vraag word ek ver­tel dat so iets kan ge­beur as daar e­ni­ge ob­struk­sie in die loop kom soos ’n skoon­maak­lap­pie, grond, ’n oor­maat o­lie of selfs ’n pa­troon wat van ’n ver­keer­de ka­li­ber is.

In die laas­te ge­val kan ’n ge­weer na­tuur­lik ont­plof en die s­kut erns­tig of nood­lot­tig be­seer. ’n Koe­ël kan ook in die loop vas­steek as die la­ding te klein of af­we­sig is. Ge­beur dit dat ’n koe­ël om een of an­der re­de in die loop vas­sit en die s­kut kom dit nie ag­ter nie en skiet ’n vol­gen­de skoot, kan die kan be­ska­dig word.

Pre­sies hoe my ge­weer se loop be­ska­dig ge­raak het, kon ek nie vas­stel nie, maar die e­nig­ste op­los­sing was weer­eens ’n nu­we loop. Ek was nog­al baie vies, want ’n nu­we loop jaag jou dui­sen­de ran­de uit die sak. Ge­weer­sme­de in my om­ge­wing was ook nie te gre­tig om dié werk aan te pak nie.

WEER­EENS ’N NU­WE LOOP

Toe dink ek aan Ke­van He­a­ley van Bloem­fon­tein Cu­stom Rifles. Hy het ja­re ge­le­de ’n nu­we kolf vir my 10.75x68 Mau­ser ge­maak en dit was ’n prag­stuk. Ek het hom ge­kon­tak en hy was be­reid om die werk te doen. Ter­wyl ek ge­wag het vir die loop om af­ge­le­wer en in­ge­sit te word, het ek my­self be­sig ge­hou deur al die ou dop­pies te herlaai. Ek het maar ge­hoop dat die la­ding wat ek vir die vo­ri­ge loop ge­bruik het ook sou werk vir die nu­we een. Nou moet ek hier on­om­won­de er­ken dat ek nog baie te leer het wat die her­laai­pro­ses van am­mu­ni­sie be­tref. voel het, maar eint­lik re­del gou was, le­wer die koe­rier die ge­weer af. Be­hal­we dat Ke­van die nu­we loop ge­pas het, het hy ook die kolf ge­re­stou­reer. Ek was hoogs te­vre­de met die eind­re­sul­taat en met die op­ge­knap­te kolf kon ek vir die eer­ste keer in ’n lang tyd weer trots wees op my ge­weer.

Toe ek uit­ein­de­lik die her­laai­de pa­tro­ne wou toets, sou ek tot my skok uit­vind dat hul­le glad nie in die ge­weer se ka­mer pas nie. Ek moes eers die koe­ëls trek en die dop­pe weer her­vorm of si­ze. Dis vir ie­mand soos ek ’n groot werk om die 40 ge­laai­de pa­tro­ne se koe­ëls te trek en al­mal weer oor te laai. Toe neem ek maar vir eers die kort­pad en koop ’n pak­kie Nor­ma-pa­tro­ne, want ek was haas­tig om te gaan jag.

Ge­luk­kig het die Nor­mas goed ge­groe­peer en kon ek die vol­gen­de na­week my “nu­we” ge­weer gaan in­wy in die jag­veld. Ek was suk­ses­vol en het ’n vlak­vark en ’n prag­ti­ge koe­doe huis toe ge­bring.

Die 8mm na­dat die ge­weer ’n nu­we loop ge­kry het en die kolf op­ge­knap is.

Só het die 8mm se oor­spronk­li­ke kolf ge­lyk toe die ge­weer nog sy lang loop ge­had het.

Bo: Die ge­weer met B­lin­dee op ge­skryf. Dit ver­wys na Bal­les B­lin­dee en is Frans vir ge­man­tel­de koe­ëls. On­der: Só lyk die 7mm met sy lang loop van 34 duim.

Hier­die is my O­bern­dorf Mau­ser in 9x57mm.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.