BLUE GUM VAL­LEY-SKIETBAAN

SA Jagter Hunter - - SKIETKOMPETISIE -

Hier­die baan is een van die lek­ker­ste skiet­ba­ne in die P­re­to­ria-om­ge­wing. Dis ge­leë net an­der­kant Baps­fon­tein op pad na Bronk­horst­spruit. Dié skietbaan, wat se­we dae per week oop is, be­staan uit vyf ge­weer­ba­ne (1x500m, 1x300m, 2x100m en 1x250m). Dan is daar ook twee kort ba­ne, een vir pis­to­le en ’n 50m-baan waar ge­we­re ook kan skiet. Op die 500m-baan is daar per­ma­nen­te staalg­hongs waar­na skuts kan skiet. Wat hier­die skietbaan u­niek maak, is dat jy ’n be­trok­ke baan vir twee ure lank kan be­spreek en dit gee jou dan eks­klu­sie­we toe­gang daar­toe. Vir 2018 was die ta­rie­we R100 per per­soon

vir twee ure. Die tyd­gleu­we be­gin sog­gens om agt­uur (agt tot tien, tien tot twaalf, en­so­voorts) en die laas­te een is van twee-uur tot vier­uur. Daar is reeds tei­ken­ra­me op die skietbaan, jy moet slegs jou tei­kens en kleef­lint saam­neem. Ver­skeie klubs en ook die S­pring­bok­tak van die SA Jag­ters­ver­e­ni­ging ge­bruik hier­die skietbaan as ba­sis. Be­hal­we vir die skiet­ba­ne is daar ook braai­fa­si­li­tei­te en toi­let­te. Dis ’n baie lek­ker skiet­be­stem­ming en die ei­e­naars, Kurt en Kir­sten Suckau se diens is al­tyd uit­ste­kend en baie vrien­de­lik. Dis ’n ple­sier om daar te skiet. * Vir meer in­lig­ting oor die Blue Gum Val­ley-skietbaan en om dit te be­spreek, kon­tak die ei­e­naars by 082-412-9425.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.