A­FRI­CAN ME­DI­UM GA­ME CAR­TRID­GES

Ti­pe pro­duk: Boek

SA Jagter Hunter - - GROOVY GADGETS -

Pier­re van der Walt se nuut­ste boek k, A­fri­can Me­di­um Ga­me Car­trid­ges han­del oor ka­li­bers wat ge­skik is vir ge­bruik op me­di­um­groot­te wild in A­fri­ka. Dis ’n har­de­band­boek in groot­for­maat ge­druk (210x275mm) en be­slaan 496 blad­sye. Dié vol­kleur­boek be­vat 380 fo­to’s wat oor ne­ge hoof­stuk­ke ver­sprei is. In die in­lei­den­de hoof­stuk­ke be­spreek Pier­re as­pek­te soos dood­maak­te­o­rieë oor ka­li­bers, ter­mi­na­le koe­ël­ge­drag, se­kon­dê­re ont­plof­fing, trau­m­a­fak­tor-be­na­de­ring en ve­le meer. An­der in­lig­ting wat saam­ge­stel is en die struk­tuur van die boek vorm, is die 38 ka­li­ber­be­spre­kings pre­kings met her­laai­da­ta (al­te­saam 7 300 la­dings) – van die .270 Win af tot by die .303 B­ri­tish.

PRYS: R950

Dis be­skik­baar by ad­ven­tu­[email protected]­how.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.