Hier­die vrou kan bak!

Sy het geen for­me­le op­lei­ding nie, maar Mag­gi Ba­den­horst van Dur­ban­vil­le, na­by Kaapstad, bak u­nie­ke koe­ke wat die men­se laat praat

Sarie Bruid - - Inhoud - FO­TO’S WIL­LEM LOU­RENS

Syis die baas van E­di­ble Art Ca­kes en die naam spreek van­self, want die koe­ke wat sy op­to­wer, is by­na te mooi om te eet.

Die i­dee om die on­der­ne­ming te be­gin, het ont­staan om­dat sy so graag wou trou, ver­tel Mag­gi (29). Sy het skelm haar droom­troue be­plan, en as deel daar­van het sy ge­oe­fen om haar eie trou­koek te bak. Dis toe dat sy be­sef het dis wat sy die res van haar le­we wil doen.

In­tus­sen het haar skep­pings so be­kend ge­raak dat Bok­flank S­chalk Bur­ger, mo­del Min­ki van der West­hui­zen en Chris­to Da­vids van 7de Laan al­mal al troukoeke by haar be­stel het. Die vreemd­ste koek wat sy nog ge­bak het, was een met ’n zom­bie-te­ma, met ’n bruids­paar bo-op die koek, elk met ’n ket­ting­saag in die hand, en zom­bies wat teen die koek­lae op­klou­ter.

Mag­gi het in­der­daad ook haar eie trou­koek ge­bak en sal dit vir nie­mand aan­be­veel nie. Sy was tot die aand voor die troue be­sig en het in die ge­har­war ver­geet om paal­tjies vir on­der­steu­ning in die koek te sit – met die ge­volg dat die koek ty­dens die troue al ske­wer ge­raak het. Ge­luk­kig was daar nog nooit ’n groot ramp met een van haar kli­ën­te se be­stel­lings nie.

Sy werk van die huis af, sê sy, want an­ders het sy haar man maar min ge­sien. Sy maak self elk­een van haar koe­ke, om se­ker te maak die ge­hal­te is bo ver­den­king.

Wan­neer sy ’n trou­koek bak, ge­sels sy met die bruid en luis­ter na haar i­dees, maar sy be­skou dit as haar ver­ant­woor­de­lik­heid as koe­k­ont­wer­per om raad te gee en voor­stel­le te maak. Met er­va­ring raak dit ook mak­li­ker om te sien wat­ter ont­werp by ’n bruid sal pas.

Be­ne­wens troukoeke word Mag­gi dik­wels ge­vra om na­ge­reg­ta­fels vir groot ge­sel­lig­he­de te doen – ’n ver­skei­den­heid na­ge­reg­te in mi­ni-gla­sies.

Mag­gi sê sy is baie kre­a­tief en put in­spi­ra­sie uit al­les om haar – van mooi muur­pa­pier tot ’n kus­sing se ont­werp. Haar droom is om een­dag haar eie koek­boe­tiek oop te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.