DIE BOETIEKBIER-BROUER

Sarie Kos - - Wyn -

La­ke­si­de Beer­works is ‘n mi­kro­bier­brou­e­ry in Kom­me­tjie, bui­te Kaap­stad. Dis een van die hand­vol suk­ses­vol­le mi­kro­brou­e­rye wat dees­dae in­te­res­san­te boetiekbier (ook vlyt­bier of craft beer) be­mark. Mor­né Uys, een van die hoof­brou­ers daar, ver­tel meer van hier­die groei­en­de nis­mark.

1 Wat is jou de­fi­ni­sie van boetiekbier? Dis wan­neer die brouer in die daag­lik­se be­stuur van die on­der­ne­ming be­trok­ke is. Hy is ook ‘n kre­a­tie­we vak­man wat ver­skil­len­de en in­te­res­san­te bie­re van tyd tot tyd pro­du­seer. 2 Hoe ver­skil boetiekbier van kom­mer­si­ë­le bier, by­voor­beeld Wind­hoek? In die al­ge­meen word boetiekbier in klei­ner hoe­veel­he­de ge­pro­du­seer van ‘n gro­ter reeks be­stand­de­le, wat die bier geu­ri­ger en smaak­li­ker maak. 3 Teen wat­ter tem­pe­ra­tuur moet jy bier voor­sit vir op­ti­mum-ge­not? Ale- bie­re teen so 10 °C, en hoe kou­er hoe be­ter vir la­gers. 4 Wat­ter bier sal jy aan­be­veel vir nie­bier­drin­kers wat graag die wê­reld van bier drink wil be­proef en hoe­kom? Die ver­skei­den­heid van boe­tiek­bie­re is on­be­perk en hul­le is al­mal to­taal ver­skil­lend en u­niek. Hoe gou­er jy dus be­gin met jou ont­dek­kings­tog hoe be­ter!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.