30 KYK WIE IS

Dit wil ge­doen wees om 30 jaar ’n mark­lei­er in jou veld te wees. Dit is pre­sies wat die i­ko­nie­se win­kel Block & C­hi­sel reg­ge­kry het. Van een klein win­kel in ’n in­ko­pie­sen­trum tot ’n paar reu­se­win­kels in Kaap­stad en die af­ge­lo­pe paar jaar ook in Jo­han­nes­bu

Sarie Woon - - ONS LEWE -

Die wel­slae van hier­die on­der­ne­ming is se­ker­lik te dan­ke aan die ei­e­naars wat se­dert dag een met die groot­ste toe­ge­wyd­heid hul win­kels be­dryf.

Si­b­ley en Lynn M­cA­dam skryf hul suk­ses daar­aan toe dat hul­le nog nooit hul pas­sie vir die de­kor­be­dryf ver­loor het nie, en hul bui­ten­ge­wo­ne uit­hou­ver­moë.

Block & C­hi­sel is ook baie kli­ënt­ge­dre­we. Die kli­ënt voel be­trok­ke by die he­le ont­werp­pro­ses, want jy kan self die ma­te­ri­aal, kleur en af­wer­king kies.

Si­b­ley is die brein ag­ter mees­te van die ont­wer­pe en sy span van 36 vak­lui – man­ne en vroue – is net so toe­ge­wyd soos die M­cA­dams.

Vir Si­b­ley en Lynn was dit 30 jaar van ont­dek en groei. “Ons skryf so baie van wat ons be­reik het toe aan ons span spe­si­a­lis­te wat hier­die be­son­der­se meu­bels maak, saam met ons han­dels­merk vo­ren­toe be­weeg en nie skrik vir ’n uit­da­ging nie. Ons is ge­luk­kig om dit ’n fa­mi­lie­on­der­ne­ming in die wa­re sin van die woord te kan noem. Ons seun en dog­ter, Paul en Su­san, is nou be­trok­ke en le­wer nu­we, vars en mo­der­ne in­set­te.”

Si­b­ley het ook in 2016 sy eer­ste so­lo-kuns­uit­stal­ling ge­hou en so­wat 60 van sy skil­de­rye hang in die nu­we Si­lo-ho­tel, langs die Zeitz MOCAA-kuns­mu­seum in die V&A Wa­ter­front (sien ook bl. 16).

Lynn en Si­b­ley M­cA­dam

In­spi­ra­sie­uit se dieM­cA­dams Karoo-huis­na­by La­di­smith

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.