Dis die norm dat jy na­me ge­noem word

Sarie - - Hieroor Praat Ons - KON­TAK Dr. Ka­ren van Nie­kerk: 012 460 4465, t­her­a­py@ka­ren­van­nie­kerk. co.za, www.ka­ren­van­nie­kerk.co.za

< ’n Di­lem­ma ont­staan wanneer daar kon­flik is tus­sen jou sin vir ge­reg­tig­heid en jou drang om lo­jaal te wees. “Na­vor­sing toon wanneer jou be­wust­heid van reg­ver­dig­heid meer ge­wig as lo­ja­li­teit dra, is die kans be­ter dat jy sal op­staan. Is jou lo­ja­li­teit teen­oor die mens/groep wat die wan­da­de pleeg gro­ter, raak die moont­lik­heid skra­ler,” sê dr. Van Nie­kerk. Dalk ’n ver­kla­ring waar­om die Anc-ka­ders nie lank­al hul stem dik ge­maak het teen Zu­ma se dui­de­li­ke ver­gry­pe nie. Dit kon skeu­ring in die par­ty ver­oor­saak. En dís waar hul lo­ja­li­teit lê.

“Kul­tu­re­le oor­tui­gings speel ’n groot rol in hoe be­lang­rik reg­ver­dig­heid en lo­ja­li­teit ge­ag word. In die A­si­a­tie­se en som­mi­ge A­fri­ka-kul­tu­re is lo­ja­li­teit, die kol­lek­tie­we ‘ be­hoort­tot-’n-groep’, van kar­di­na­le be­lang. Die We­ster­se kul­tuur plaas meer klem op reg­ver­dig­heid – dus die reg­te van die in­di­vi­du.” Vol­gens haar is men­se wat op hul­self staat­maak vir se­ker­heid en oor­tui­ging (in­ter­ne lo­kus van kon­tro­le), meer ge­neig om kap­sie teen on­reg te maak. Hul­le neem self ver­ant­woor­de­lik­heid vir hul op­tre­de en bla­meer nie ander of om­stan­dig­he­de as iets ver­keerd is nie. Dit dryf hul­le om ook ander ver­ant­woor­de­lik te hou vir hul da­de. “As ’n ge­meen­skap men­se kan be­mag­tig met ’n be­skou­ing waar reg­ver­dig­heid en lo­ja­li­teit saam­werk, sal die wê­reld ’n be­ter plek word.”

Nel­son Man­de­la was ’n goeie voor­beeld van ie­mand wat met lief­de, in­te­gri­teit en re­spek vir sy me­de­mens op­ge­staan het vir dit waar­in hy glo, sê sy.

“No one is born ha­ting a­not­her per­son be­cau­se of the co­lour of his s­kin, or his back­ground, or his re­li­gi­on. Pe­op­le must le­arn to ha­te, and if they can le­arn to ha­te, they can be taug­ht to lo­ve, for lo­ve co­mes mo­re na­tu­ral­ly to the hu­man he­art than its op­po­si­te.” – Ma­di­ba

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.