Wát en hóé ons dinge sê, en ons lig­gaams­taal kan die reg­te bood­skap­pe oor­dra

Sarie - - Verhouding - Ro­nel

Ja­re lan­ge er­va­ring het haar oor­tuig dat 13 be­gin­sels tot ge­luk­ki­ge maats in ’n ge­son­de ver­hou­ding lei: kom­mu­ni­ka­sie, em­pa­tie, jou rol in die ver­hou­ding, kon­teks (hoe dra jy die bood­skap oor?), af­stand en na­by­heid (hoe on­af­hank­lik/ af­hank­lik is jul­le van me­kaar), wedersydse be­ïn­vloe­ding (jou rol in die lek­ker of sleg van die ver­hou­ding), aan­vaar­ding/ ver­wer­ping, be­hoef­te­be­vre­di­ging, er­ken­ning, self­be­stuur, aan­pas­baar­heid, e­mo­sies en kon­flik.

Sy meen as jy dié be­gin­sels by jou le­we in­weef, kan jy moont­li­ke pro­ble­me uit­stryk of voor­kom en ge­son­der en ge­luk­ki­ger maats wees. “Ou­ers sal dit ook kan ge­bruik om hul kin­ders te leer om ver­hou­dings reg aan te pak.”

Hoe­wel al 13 be­lang­rik is, son­der Ro­nel dié vier be­gin­sels uit: Wanneer is daar ’n pro­bleem?

As jy voel ie­mand “hóór” jou nie. “Ek is so ge­frus­treerd by die werk, nie­mand ver­staan my nie.” ( Jou maat: “Ag, al­mal voel soms so.”)

Wanneer jy “ver­oor­de­len­de” ver­soe­ke rig. “Jy het se­ker nie lus om win­kel toe te gaan nie, jy wil se­ker rug­by kyk?” (Hy hoor kri­tiek.)

As jy on­sa­me­han­gend en lang­dra­dig praat en ie­mand be­lang­stel­ling ver­loor.

As daar ge­reeld mis­ver­stan­de is, praat jul­le by me­kaar ver­by. Dit ge­beur dik­wels met di­gi­ta­le kom­mu­ni­ka­sie, soos per W­hat­sapp of e-pos, wanneer daar nie di­rek­te kon­tak is of ge­sigs­uit­druk­kings of lig­gaams­taal om op te re­a­geer nie.

As ie­mand “be­tig­ti­gend” is, kan dit tot géén kom­mu­ni­ka­sie (ont­trek­king) lei. Ont­hou Kom­mu­ni­ka­sie skep die e­mo­si­o­ne­le kli­maat in ’n ver­hou­ding. Die ge­vaar­lig­te moet flik­ker as jul­le by­voor­beeld ge­reeld kwaad, ver­werp, mis­ver­staan of on­be­lang­rik voel, of jul­self wil ver­de­dig. Of as daar dik­wels on­ge­mak­li­ke stil­tes is. Moont­li­ke op­los­sings

Kom­mu­ni­ka­sie­pro­ble­me skep kon­flik en om dit op te los moet jy kom­mu­ni­keer. Moe­nie dit ig­no­reer nie.

Han­teer een pro­bleem op ’n slag. Wees spe­si­fiek. Moe­nie ou koeie uit die sloot gra­we nie.

Ge­bruik ek-bood­skap­pe so­dat jy nie kri­ties klink nie. “Ek voel soms jy dink ek is kla­e­rig, maar eint­lik wil ek net stoom af­blaas en ’n druk­kie hê.”

Pa­s­op vir af­lei­dings maak. “Jy is nou al die af­ge­lo­pe maand el­ke na­week be­sig, het jy ’n skelm­pie?”

As jy oor ’n pro­bleem wil praat, by­voor­beeld jou man se ge­wig wat hand­uit ruk, sê dalk: “Ek dink ons moet ’n bie­tjie ge­son­der begin eet en oe­fe­ning doen.” Daar is krag in “ons”.

Wees op­reg. Dit help nie jy ge­bruik mooi woor­de en jou oë blits nie.

Til­lia Kot­ze: Gaan spie­ël toe en soek mooi.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.