Ek’s ge­skei . . . Wan­neer kan ek weer da­te?

TE GOU VER­LIEF NÁ Die ink is skaars droog op jou eg­skei­dings­brief en jy is klaar in ’n nu­we ver­hou­ding. Maar wat is die kans vir suk­ses? Om weer ge­luk te vind moet jy éérs af­slui­ting kry . . .

Sarie - - Inhoud - DEUR MARGUERITE VAN WYK

Brad Pitt is nog nie eens van sy beeld­sko­ne An­ge­li­na Jo­lie ge­skei nie, maar glo reeds in ’n ver­hou­ding met Ne­ri Ox­man, ’n pro­fes­sor by die Mas­sa­chu­setts­in­sti­tuut van Teg­no­lo­gie (MIT). Die eer­ste man (of vrou) wat so vin­nig an­der wei­vel­de soek, is hy nie. Ook nie die laas­te nie. Die vraag is of daar iets soos die reg­te tyd is om weer te da­te?

Daar is ver­skeie re­des hoe­kom men­se nu­we ver­hou­dings aan­knoop kort ná ’n eg­skei­ding. Een daar­van is dat hul­le ver­wag dit gaan hul­le heel­maak, sê die siel­kun­di­ge Ro­nel du Toit van P­re­to­ria. “Die pro­bleem is, wan­neer die ‘ ver­won­de’ ge­sond raak en weer on­af­hank­lik word, het hul­le die ‘te­ra­peut’ (die nu­we ro­man­tie­se per­soon wat na al hul sor­ge luis­ter en troos) nie meer no­dig nie – en ge­woon­lik sneu­wel dié ver­hou­dings.”

Vol­gens Cor­ne­lia Swart, ’n voor­lig­ting­siel­kun­di­ge en i­ma­go­te­ra­peut van P­re­to­ria, word re­bound­ver­hou­dings dik­wels net ná die eg­skei­ding aan­ge­knoop, wan­neer daar nog nie af­slui­ting ( clo­su­re) is nie. Dit kan on­ge­sond wees, ’n ty­de­li­ke fling – jy moet jou­self eers vind en deur die pyn en te­leur­stel­ling werk voor jy kan aan­be­weeg, meen Cor­ne­lia.

Dik­wels word re­bound- ver­hou­dings ge­bruik om die voor­ma­li­ge eg­ge­noot te “straf ” en jou­self op dié ma­nier te be­skerm. “Dit is ’n vorm van pas­sie­we ag­gres­sie. Die pa­ra­doks is eg­ter dat na­vor­sing wys hier­die ver­hou­dings is nié al­tyd on­suk­ses­vol nie. Men­se wat hul­le daar­in be­geef, het dik­wels meer self­ver­troue om te da­te – hul­le tob min­der oor die vo­ri­ge ver­hou­ding en ver­trou mak­li­ker. Soms is dit in­der­daad die meer sta­bie­le men­se wat kan aan­be­weeg.”

Mig­non M­claugh­lin, skry­wer

Baie men­se ver­loor hul self­ver­troue ná ’n eg­skei­ding en ont­trek, sê Ro­nel. “Die e­nig­ste ma­nier om nu­we men­se te ont­moet is om uit te gaan. Woon ge­leent­he­de saam met vrien­de by, maar wees ver­sig­tig om oor­gre­tig te wees. Dit laat mans die ha­se­pad kies. Kom uit jou ge­mak­so­ne en stel jou­self aan nu­we din­ge bloot – leer ’n nu­we taal aan, neem dans­les­se, sluit by ’n fiets­ry­klub aan. Nooi men­se uit vir ete, en as vrien­de ’n blind da­te re­ël, wees waag­hal­sig en aan­vaar dit. As hy nie die pyp rook nie, het hy dalk ou­li­ke vrien­de. En jy hoef mos nie te trou met el­ke man met wie jy uit­gaan nie, jy wil ook jou vrien­de­kring uit­bou.”

Vol­gens Ro­nel bring af­spraak­web­tuis­tes jou gou­er as in “die werk­li­ke le­we” (kerk of ’n par­ty­tjie) by an­der se e­mo­sies uit. “Par­ty men­se for­mu­leer hul­self be­ter op die re­ke­naar as in ’n ge­sprek. Men­se raak só soms mak­lik ver­lief op ie­mand, son­der dat hul­le me­kaar ont­moet het. Maar die

Sy glo ook dit is be­lang­rik om jou­self – en jou eks – te ver­geef. “So kan jy waar­de­vol­le les­se leer. Ont­hou: Fool me on­ce, shame on you, fool me twi­ce, shame on me.” Ont­hou ook, dit is swak smaak om le­li­ke goed oor jou eks kwyt te raak. “Hou jou grie­we vir jou­self of dié wat jy hon­derd per­sent ver­trou.” Haar gesondheid en heil ná die trau­mas was om in vrien­de en familie te be­lê: “Hul­le is daar deur dik en dun.”

Ro­nel se raad is dat jy moet be­sef wat jy in ’n nu­we ver­hou­ding soek. “Maak som­mer ’n ly­sie van wat vir jou be­lang­rik is: fi­sie­ke aan­ra­king, fi­nan­si­ë­le ver­sor­ging, e­mo­si­o­ne­le na­by­heid, hulp in die huis en met die kinders, die be­hoef­te aan er­ken­ning, be­grip, vriend­skap . . .” Ver­tel dan vir jou ge­lief­de wat jy ver­lang (moe­nie aan­vaar hy weet nie), en neem jul tyd om me­kaar goed te leer ken.

Mis­kien moet die laas­te sê gaan aan Mig­non M­claugh­lin, ’n A­me­ri­kaan­se joer­na­lis en skry­wer: “As die t­wee­de hu­we­lik ’n suk­ses is, was die eer­ste een dalk nie ’n mis­luk­king nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.