SUK­KEL JY MET ’N swak self­beeld?

Sarie - - Hieroor Praat Ons -

Wat die oor­saak ook al is, ’n ge­brek aan self­ver­troue het die­self­de ge­vol­ge, sê San­di en Ju­dith. As jy “ja” ant­woord op baie van dié vrae, hou ’n swak self­beeld jou moont­lik te­rug: Is jy baie kri­ties oor jou­self en an­der men­se? Is jy ’n pe­op­le-ple­a­ser wat an­der men­se se be­hoef­tes voor jou eie plaas? Be­kom­mer jy jou ge­reeld, ver­al oor dít wat an­der van jou dink? Suk­kel jy om be­slui­te te neem of jou eie oor­deel te ver­trou? Laat jy an­der men­se ge­reeld toe om be­slui­te te neem wat jou be­ïn­vloed? Is jou baas, man of fa­mi­lie se goed­keu­ring vir jou ui­ter­ma­te be­lang­rik? Suk­kel jy om een­vou­dig dan­kie te sê vir kom­pli­men­te of ant­woord jy met iets soos “Ag, dis som­mer niks”? Vra jy ge­reeld om ver­sko­ning vir jou op­tre­de of me­nings? Be­gin jy by­voor­beeld sin­ne met “Dalk is hier­die sim­pel, maar . . .”? Klou jy vas aan jou po­si­tie­we ei­en­skap­pe en suk­kel om jou eie fou­te te aan­vaar? (Dit kan ’n te­ken wees dat jy jou­self nie ten vol­le aan­vaar nie, en dalk ’n swak self­beeld het.) Slaan jy vin­nig op die ver­de­di­ging oor? Voel jy ge­reeld jy ver­dien nie iets of is nie goed ge­noeg nie? Suk­kel jy om vir gun­se te vra of jou me­ning te lug?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.