Hoe­kom ver­geet jy na­me?

Sarie - - Ons Wêreld -

Die groot­ste re­de? Jy gee een­vou­dig nie ge­noeg om nie, sê And­rea Kel­ler­man, ’n op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ge en stig­ter van EQ Ad­vant-ed­ge, ’n brein­vaar­dig­heid­sen­trum in Durban. “Jy ont­hou din­ge wat vir jou be­lang­rik is, dít wat bui­ten­ge­woon of snaaks is, en dít wat e­mo­sie wek. Jou brein ig­no­reer die ver­ve­li­ge – dié dat jy nie kan ont­hou wat jy vyf Maan­dae te­rug ge­doen het nie, ten­sy dit on­ge­woon was.”

En boon­op luis­ter jy waar­skyn­lik nie goed nie, sê Mi­cha­el A­bra­hamson, ’n ge­heu­e­ken­ner en ont­wik­ke­laar van die Po­wer­brain-ge­heu­e­kur­sus­se. Dis ’n bo­se kring­loop: As iets nie vir jou be­lang­rik is nie, gee jy nie aan­dag nie en “hoor” jy dalk die naam, maar jy lúis­ter nie om te ont­hou nie – en dan is die stryd reeds ver­lo­re.

As jy voor­heen mak­lik na­me kon ont­hou, maar dees­dae suk­kel, kan daar ver­skeie leef­styl­fak­to­re wees wat jou ge­heue dalk aan­tas, sê dr. Mau­rits Kru­ger, ’n ho­me­o­paat van He­alth Re­ne­wal (met tak­ke land­wyd). “Jou leef­styl het be­slis ’n in­vloed op hoe jou brein funk­si­o­neer. Stres, te min oe­fe­ning, on­vol­doen­de slaap en ’n on­ge­son­de di­eet met te veel sui­ker, al­ko­hol en ver­werk­te kos­se is die groot­ste son­daars.”

As jy eg­ter net één ding doen om jou ge­heue te ver­be­ter, sal dit wees om ’n be­ter nag­rus te kry, sê hy. Diep slaap en die fa­se van vin­ni­ge oog­be­we­ging ( REM sleep) is nood­saak­lik vir ’n ge­son­de ge­heue, want ty­dens dié twee slaap­fa­ses kon­so­li­deer jou brein jou ge­heue en raak dit ont­slae van oor­tol­li­ge stow­we wat deur die loop van die dag op­bou. Dis ba­sies die brein se skoon­maak­tyd. “As jy nie se­we tot agt uur se slaap in­kry nie, of aan­hou­dend deur die nag wak­ker word, sal jy nie ge­noeg in dié slaap­fa­ses wees nie en word jou ge­heue af­ge­ta­kel,” sê dr. Kru­ger.

As jy eg­ter nie een van dié leef­styl­son­des pleeg nie, of jou ver­geet­ag­tig­heid ver­er­ger, kan iets an­ders fout wees. “Raad­pleeg dan ’n dok­ter – ver­al as dit ge­paard­gaan met an­der simp­to­me wat jy voor­heen nie ge­had het nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.