A­voi­ding Bur­nout: The Se­ven P­rin­ci­ples of Self-pre­ser­va­ti­on, K.A. Mann (Re­ach Pu­blis­hers, R295)

Sarie - - Leesdinge - Phyllis G­reen

Stres en uit­bran­ding is die groot­ste siek­te van die tyd waar­in ons leef. In die re­le­van­te boek be­spreek Kathy Mann hoe uit­bran­ding haar per­soon­lik ge­af­fek­teer het en wat dit ge­verg het om ge­sond te word.

Die ma van twee het op die oog af ’n suk­ses­vol­le le­we ge­lei. Sy het haar eie flo­re­ren­de on­der­ne­ming ge­had en was ’n ul­tra­ma­ra­thon­at­leet. Toe stort haar wê­reld in duie weens stres. Haar werk het nie by haar ge­pas nie, die werk­om­ge­wing was gif­tig. Na­dat sy met ’n ou­to-im­muun­siek­te ge­di­ag­no­seer is, het sy op­hou werk. Dis waar haar lang pad na her­stel be­gin het.

Hier­die boek is die uit­vloei­sel van wat sy al­les ge­leer het. Die nut­ti­ge werk­boek gee rig­ly­ne oor se­we stap­pe wat na ge­ne­sing kan lei. Mann skryf uit per­soon­li­ke er­va­ring, maar rug­steun dit met deeg­li­ke na­vor­sing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.