SJOE! DUR­BAN . . .

Sarie - - Januarie Inhoud -

Dur­ban het die swak­ste mo­tor­be­stuur­ders in die land. Dis al­dus ’n ver­slag deur Dis­co­ve­ry Vi­ta­li­ty, ge­ba­seer op da­ta van Dis­co­ve­ry se ver­se­ke­ring­ske­ma. Dié stad se mo­to­ris­te is meer ge­neig om vin­nig te ver­snel, skie­lik te rem en skerp te draai. P­re­to­ria en Jo­han­nes­burg is on­der­skei­de­lik twee­de en der­de. Vol­gens die ver­slag het Kaap­stad die vei­lig­ste be­stuur­ders, ge­volg deur Port E­li­za­beth en Bloem­fon­tein. Die da­ta toon vroue ou­er as 66 is SA se vei­lig­ste be­stuur­ders, ter­wyl mans tus­sen 18 en 25 die swak­ste is. Bron: Bu­si­ness In­si­der SA

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.