ONS gif­ti­ge OM­GE­WING

Xe­no- (of v­reem­de) es­tro­ge­ne kom in ons om­ge­wing/kos/wa­ter voor en boots es­tro­geen se wer­king in die lig­gaam na.

Sarie - - Gesond -

Ver­my seep, tan­de­pas­ta en an­der pro­duk­te met triklos­aan en triklo­baraan.

Ver­my vleis van die­re wat groei­hor­mo­ne kry. ’n Hoë in­na­me van dier­pro­te­ïen (soos vleis) deur mei­sies van 3 tot 7 word by­voor­beeld ge­as­so­si­eer met vroeë pu­ber­teit. Eet die vleis van vry­loop­die­re wat gras eet en drink or­ga­nie­se melk.

Be­perk die in­na­me van kos­se met so­ja as ba­sis, dit be­vat na­tuur­li­ke es­tro­ge­ne. Lees ko­s­e­ti­ket­te, dis ’n by­mid­del in baie ver­werk­te kos­se. Ver­my plas­tiek ge­merk met die her­win­nings­ko­de

#3 om­dat dit PVC be­vat. (’n D­rie­hoek met die sy­fer 3 daar­bin­ne.) Pvc-plas­tiek be­vat die che­mi­ka­lie fta­laat wat dit meer buig­saam maak. Dit kan voor­kom in on­der meer speel­goed, kos­ver­pak­kings, s­tort­gor­dy­ne, skoon­maak­mid­dels, sjam­poe en re­ën­jas­se. Fta­laat word ge­as­so­si­eer met vroeë bors­ont­wik­ke­ling by mei­sies. Ver­my plas­tiek ge­merk met die her­win­nings­ko­de

#7. Dit kan po­ten­si­eel bisfe­nol A (BPA) be­vat. BPA word on­der meer ge­vind in plas­tiek, plas­tiek­wa­ter­bot­tels, hou­ers waar­in kos ge­stoor word en blik­kies­kos se voe­ring (die plas­tiek­ag­ti­ge la­gie aan die bin­ne­kant). Dit kan ver­al ty­dens ver­hit­ting na die kos mi­greer. Dit word on­der meer ge­as­so­si­eer met vroeë pu­ber­teit in mei­sies. Ver­my die her­ge­bruik van ou/ge­krap­te plas­tiek

bot­tels, ge­bruik liefs glas. Moe­nie plas­tiek­hou­ers in die mi­kro­golf­oond ge­bruik nie. Drink skoon of ge­fil­treer­de wa­ter waar moont­lik. Volg ’n ge­ba­lan­seer­de di­eet met baie na­tuur­li­ke, on­ver­werk­te kos­se.

Was vrug­te en groen­te deeg­lik. Bron: Prof. Ti­aan de Ja­ger, de­kaan: fa­kul­teit ge­sond­heids­we­ten­skap­pe, U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.