50/50-aan­bie­der Kia John­son: Luis­ter, die aar­de maak mu­siek

Sarie - - SEPTEMBER INHOUD - – Lydia van der Mer­we

“Ek voel die aar­de on­der my voe­te, die bla­re wat be­weeg soos die wind­jie lig­gies ver­by­seil. Ek vind ab­so­lu­te vreug­de in hier­die stil­te. On­der my loop piep­klein in­sek­te rond, skyn­baar son­der ’n kom­mer in die wê­reld. Is hul­le ooit be­wus van my wat bo­kant hul­le uit­troon?” In sul­ke stil oom­blik­ke, weg van die le­we se ge­woel, is dit vir Kia John­son, an­ker­aan­bie­der van die na­tuur­pro­gram 50/50 en aan­bie­der by Ra­dio Ty­ger­berg, mak­lik om die mens se ver­bin­te­nis met el­ke le­wen­de we­se op die aar­de te sien. Groot of klein, ons het al­mal ’n rol om te speel, glo sy. “Ek was reeds lief vir hier­die aard­bol se­dert ek as klein kind­jie hui­se vir die in­sek­te ge­bou het. Hier­die prag­ti­ge pla­neet wat ons huis noem, het my nog al­tyd met ver­won­de­ring ver­vul. Da­vid R. Bro­wer, die be­ken­de A­me­ri­kaan­se om­ge­wings­kun­di­ge, het ge­sê: ‘We may le­arn a­new w­hat com­pas­si­on and beau­ty are, and pau­se to lis­ten to the Earth’s mu­sic.’ Ek voel my ver­bin­te­nis tot die aar­de met el­ke deel van my siel. Laat ons be­skerm wat ons het, so­dat ons in gro­ter har­mo­nie met die na­tuur kan leef.”

FO­TO NI­CHE DIGITAL AND AUDIO PRODUCTION­S HA­RE ALONA TIMMERS GRI­ME­RING MADELEINE BO­THA ROK BE­LIE­VE COUTURE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.