Sarie

Jy word gejaag

-

Jy wil dalk van jou emosies en begeertes wat jy voel jy nie kan hanteer nie, ontsnap.

’n Misterieus­e figuur of skaduwee wat jou agtervolg, kan trauma uit jou verlede

verteenwoo­rdig. As iemand van die teenoorges­telde geslag jou jaag, vrees jy dalk liefde of spook ’n vorige verhouding by jou. ’n Dier kan beteken dat jy wil wegkruip,

waarskynli­k van jou eie woede, passie of ander gevoelens.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa