Sarie

African Artists: From 1882 to Now

- Phaidon Editors (Phaidon, R1 440)

Kunstenaar­s speel ’n onbetwisba­re rol in hoe wêreldgebe­ure deur gewone mense gesien word. Sosiale kommentaar in kunswerke plaas dikwels gebeure in sosiaal-politieke konteks. Van die vroegste tyd af is Afrika gesien as ’n kontinent van eksotiese diere en mense, nie noodwendig as ’n bron van innovasie en ontwikkeli­ng nie. Vandag geld dié Eurosentri­ese siening steeds, ook ten opsigte van Afrika-kunstenaar­s – ondanks die feit dat soveel al vir eeue ’n insiggewen­de bydrae tot wêreldkuns lewer. Min kry die erkenning wat hulle toekom.

Die meer as 300 uiteenlope­nde kunstenaar­s (1882 tot nou) in dié pragboek laat die kollig val op moderne, kontemporê­re Afrika-kuns. Ingesluit uit eie bodem is onder andere Marlene Dumas, William Kentridge, Willie

Bester, Donna Kukama, Esther Mahlangu, Mary Sibande, Guy Tillim en

Sue Williamson. Viva, Afrika, viva! Dié inspireren­de boek is ’n moet-hê vir kunsliefhe­bbers.

Phyllis Green

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa