‘Tok­ka’ se tik­dae ge­tel

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

RIVERSDAL Le­de van die 28’s-ben­de loop hul rie­me styf na­dat die era van ’n in­vloedk­ry­ke mid­del­fi­guur van ’n dwelm­net­werk tot ’n ein­de ge­kom het.

’n Ge­spe­si­a­li­seer­de taak­span het Don­der­dag 8 Maart op die wo­ning van John Pie­ter­sen, be­ter be­kend as Tok­ka (28’s ben­de­lid) toe­ge­slaan en hom ge­ar­res­teer. Hy is tans op R2 000 borg uit vir ’n Bel­har-saak waar hy ge­ar­res­teer was vir han­del­dryf in tik. Hy staan te­reg op klag­tes wat strek van­af han­del­dryf in dwelms, po­ging tot han­del­dryf in dwelms, regs­ver­y­de­ling, op­set­li­ke saak­be­ska­di­ging en aan­ran­ding met die doel om erns­tig te be­seer. Hier­die on­der­soek was ge­loods deur sers. JM S­pan­gen­berg en konst. Chris­ti­aan Z­wie­ge­laar, wat vir dié deeg­li­ke en tyd­sa­me on­der­soek ver­ant­woor­de­lik was. Die on­der­soek het ge­lei tot die in­heg­te­nis­ne­ming van ver­skeie ben­de ge­af­fi­li­eer­des be­trok­ke by dié net­werk. Dit was be­dryf van­af Pie­ter­sen se huis. An­dré Tie­man en Johni­cal Bar­nard was reeds op 22 Fe­bru­a­rie ge­ar­res­teer en is in aan­hou­ding vir die ver­koop van tik en hul rol wat hul­le in hier­die kom­plek­se ske­ma ver­tolk het. S­pan­gen­berg het ge­sê: “’n Mis­moe­di­ge ge­meen­skap het ge­praat en die po­li­sie het op­ge­tree.” Pie­ter­sen, Ri­car­do Se­foor en Da­nyl-Jo Gel­der­blom is op 8 Maart ge­ar­res­teer vir hul rol ty­dens die ver­koop van dwelms. Op ver­de­re na­vrae het S­pan­gen­berg ge­noem dat hier­die be­skul­dig­des in ge­vol­ge op die ‘pre­ven­ti­on of or­ga­ni­sed cri­me act 121 of 1998’ aan­ge­kla sal word. Al drie het Vry­dag 9 Maart in die hof op S­til­baai ver­skyn. Die saak is tot 14 Maart uit­g­stel, waar hul­le aan­soek om for­me­le borg sal doen. Adv. Her­man S­teyn ver­skyn vir die staat en adv. Stem­met tree vir die ver­de­di­ging op. Ge­rug­te het die ron­de ge­doen dat Pie­ter­sen ’n luuk­se wo­ning en mo­tors be­sit. S­pan­gen­berg het die vol­gen­de daar­oor ge­sê: “In­dien dit in hier­die ver­hoor sou blyk dat e­ni­ge be­skul­dig­de hom ver­ryk het deur mis­daad te pleeg, hy die

moont­lik­heid in die ge­sig staar om dit in ef­fek te ver­loor deur ver­beurd­ver­kla­ring aan die staat. Mis­daad be­taal nie en ons waar­sku mis­da­di­gers om dit te staak.”

Wat het aan­lei­ding ge­gee tot hier­die on­der­soek?

Ty­dens ’n Im­bi­zo ver­le­de jaar het die ge­meen­skap­lei­ers van Riversdal hul sterk uit­ge­spreek oor die feit dat die so­ge­naam­de ‘dwelm­ge­brui­kers’ ge­vang word, maar nooit die han­de­laars self nie. “Die bood­skap van die ge­meen­skap was dui­de­lik. Hul­le is mis­moe­dig en in­dien die po­li­sie nie op­tree nie, hul­le self sal op­tree. Hier­die plei­dooi het op die reg­te ore ge­val,” het S­pan­gen­berg ge­sê. Na die Im­bi­zo het lt. kol. De­li­cia I­saacs van Riversdal-po­li­sie die kwes­sie met die groeps­hoof, brig. Jan­tjies be­spreek. ’n Hand ge­se­lek­teer­de taak­span is op­ge­roep om hier­die on­der­soek te be­har­tig.

Wat be­hels so ’n on­der­soek?

Vol­gens S­pan­gen­berg is ’n on­der­soek van hier­die na­tuur nie die kon­ven­si­o­ne­le on­der­soek van mis­daad nie. Die aard van die mis­dryf is nie een waar die kla­er na die po­li­sie­kan­toor sal gaan en kla oor die ge­hal­te van dwelms wat hy/sy aan­ge­koop het nie. Die par­tye is ge­wil­li­ge deel­ne­mers tot mis­dryf van ‘han­del in dwelms’ en juis daar­om moet die po­li­sie van ge­so­fis­ti­keer­de me­to­des ge­bruik maak wat tyd­saam, duur en kom­pleks van aard is. In mees­te ge­val­le word in­lig­ting deur die ge­meen­skap ver­skaf soos met die 28’s ben­de se ge­val. S­pan­gen­berg be­dank die ge­meen­skap vir hul ge­duld en in­lig­ting ont­vang. In­lig­ting kan aan 082 667 2214 ge­stuur word, wat ver­trou­lik han­teer sal word.

John Pie­ter­sen (Tok­ka) word deur sers. JM S­pan­gen­berg in heg­te­nis ge­neem. Hy word deur ’n lid van die u­ni­form­tak by­ge­staan.

John Pie­ter­sen (Tok­ka)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.