Ka­y­ak­hen­gel op Wit­sand

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

WIT­SAND Die Suid-Kaap Ka­y­ak­hen­gel­klub het op 9 en 10 Maart hul ses­de jaar­lik­se hen­gel­kom­pe­ti­sie aan­ge­bied. Vol­gens JG Swart, pre­si­dent van die klub, is dié kom­pe­ti­sie op die oom­blik die twee­de groot­ste in die land. Al­te­saam 68 hen­ge­laars het deel ge­neem. 382 Vis­se is oor die t­wee dae ge­vang, waar­on­der grun­ter, ka­bel­jou, leer­vis, elf en bo­ni­to. Swart het ver­dui­de­lik: “Die kom­pe­ti­sie werk op ’n leng­te ba­sis en die hen­ge­laar het die keu­se om sy vis weer vry te laat, dus word al­le vis­se nie uit­ge­haal nie. Vis­se was maar klein, maar tog vol­op.” Die wen­ner met die groot­ste sak vis vir Vry­dag en Sa­ter­dag was Tom­mie Kru­ger. Die wen­ner met vis wat mees­te pun­te bin­ne sy eie spe­sie tel, De­on van Ant­werp. Wen­ners van die in­ter­klub kom­pe­ti­sie tus­sen Suid-Kaap, Wes-Kaap en Two O­ce­ans Ka­y­ak­klubs was Jackie Vil­joen, Jo­han B­rits en Van Ant­werp. Hul­le be­dank al hul bor­ge om­dat die kom­pe­ti­sie nie daar­son­der kan re­a­li­seer nie.

Tom­mie Kru­ger spog met sy vangs.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.