SAAK IS GESKRAP

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Wil­ma A­damson

STILBAAI Die straf­saak wat ge­du­ren­de 2011 teen voor­ma­li­ge pro­ku­reur Koos Grobbelaar be­gin is, is iets van die ver­le­de en dit is te­rug­ge­trek. Dit is vol­gens ’n hof­be­vel wat in be­sit van SuidKaap Forum is. Die hof­be­vel op 16 Mei deur die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad uit­ge­reik en is ook te­le­fo­nies be­ves­tig deur sy pro­ku­reur, Car­mi­ne Pe­co­ra­ro van PW Hoff­man-pro­ku­reurs. Grobbelaar wou self geen kom­men­taar le­wer nie, maar het wel die hof­be­vel be­ves­tig. Vol­gens die hof­stuk­ke is die ver­vol­ging teen Grobbelaar be­weer­de­lik van die be­gin af deur grow­we on­re­ël­ma­tig­he­de ge­ken­merk. Af­ge­sien van pro­se­du­res wat nie kor­rek ge­volg is nie, is die saak ver­al ver­y­del deur die be­weer­de on­reg­ma­tig­heid en on­waar­he­de wat deur die staat se ver­teen­woor­di­gers in die pro­ses in­ge­vleg was. Die er­ge ge­sloer en grond­wet­li­ke be­pa­lings wat ook be­weer­de­lik ge­skend was, het al­le kan­se op ’n reg­ver­di­ge en bil­li­ke ver­vol­ging ge­kel­der. Grobbelaar het die hoog­ge-regs­hof in Kaap­stad met ’n aan­soek ge­na­der wat ’n be­vel uit­ge­reik het dat al­le ver­vol­ging teen hom per­ma­nent ge­staak word. ’n On­ver­kwik­li­ke ge­volg van hier­die be­denk­li­ke ver­vol­ging is dat klag­tes van mein­eed teen die staats­aan­kla­er aan­han­gig ge­maak is. Die koe­rant het kapt. Mal­colm Po­jie, die SuidKaap­se po­li­sie­woord­voer­der, ge­kon­tak wat al die in­lig­ting vir die vo­ri­ge be­rig­ge­wing ver­skaf het, om uit te vind hoe­kom die saak te­rug­ge­trek is. Vol­gens hom kan hy slegs be­ves­tig dat die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) wel die sa­ke te­rug­ge­trek en be­sluit het om nie voort te gaan met ver­vol­ging teen Koos Grobbelaar nie. “On­ge­luk­kig kan ons nie die re­de vir die te­rug­trek van die sa­ke be­kend­maak nie.” Hy het die koe­rant na die NVG ver­wys, maar teen druk­tyd is geen kom­men­taar ont­vang nie. • Die koe­rant het ook twee brie­we in ver­band met die saak ont­vang wat op ons brie­we­blad ver­skyn.

Koos Grobbelaar

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.