On­nie ver­skyn weer in hof

Suid-Kaap FORUM - - News - C­li­ve P­re­to­ri­us kor­re­spon­dent

HEIDELBERG Die plaas­li­ke on­der­wy­ser wat glo ’n leer­der op 30 Ju­lie sek­su­eel by die skool se kos­huis sou aan­ge­rand het, het Maan­dag 10 Sep­tem­ber weer vlug­tig in die hof ver­skyn.

Die saak is tot Vry­dag 12 Ok­to­ber vir ver­de­re on­der­soek uit­ge­stel. Die leer­der en haar ma het op 24 Au­gus­tus ’n kri­mi­ne­le klag by die plaas­li­ke po­li­sie aan­han­gig ge­maak. Die 61-ja­ri­ge ver­dag­te is eers die Maan­dag­og­gend (27 Au­gus­tus) by die skool ge­ar­res­teer en het la­ter die dag op aan­klag van sek­su­e­le aan­ran­ding in die plaas­li­ke hof ver­skyn. Dit het ver­skeie ge­meen­skaps­lei­ers warm on­der die kraag om­dat hy nie on­mid­del­lik, soos met an­der oor­tre­ders op soort­ge­ly­ke aan­klag­te, toe­ge­sluit is nie. Daar word b­lyk­baar be­plan om met sy vol­gen­de ver­sky­ning ’n op­tog van­af die skool te hou. Die be­skul­dig­de is op waar­sku­wing vry­ge­laat met die streng voor­waar­des soos aan hom op­ge­lê ty­dens sy eer­ste ver­sky­ning. Die be­skul­dig­de is nog by fa­mi­lie­le­de in Kaap­stad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.