Suid-Kaap Jer­seys is tops

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

HEIDELBERG Ses­tien Jer­sey-pla­se is van­af 17 tot 20 Sep­tem­ber be­soek en hoe­wel be­oor­de­ling in koue en re­ën moes plaas­vind, was al­mal net te dank­baar vir die se­ë­ning van bo. Jer­sey-kud­des van­af S­wel­len­dam tot Ri­vers­dal is deur Fran­cois Pot­gie­ter be­oor­deel. Hy is van Ca­litz­dorp af­koms­tig en doen reeds vir 32 jaar be­oor­de­ling. Vol­gens hom was die kud­des baie kom­pe­te­rend en is die Suid-Kaap se stan­daard ook baie hoog. Die Suid-Kaap Jer­seyklub het Vry­dag 21 Sep­tem­ber hul­le jaar­lik­se kud­de­kom­pe­ti­sie, prys­uit­de­ling en jaar­af­slui­ting by die skou­saal ge­hou. Met die voor­sit­ter, Pie­ter van De­ven­ter se ver­slag ty­dens die toe­spra­ke, het hy ge­noem dat dié klub vir die der­de opeen­vol­gen­de jaar as die bes­te Jer­seyklub in Suid-A­fri­ka be­noem is. Van De­ven­ter is vroe­ër van­jaar ge­kies om die A­fri­ka kon­ti­nent se Jer­sey­boe­re te ver­teen­woor­dig in Co­lom­bus, O­hio, A­me­ri­ka. Hier­voor het die klub ook aan hom ’n e­re­pen­ning van ver­dien­ste­lik­heid oor­han­dig. Pry­se is toe­ge­ken vir ver­skil­len­de ka­te­go­rieë, maar die vol­gen­de top-5kud­des het met die mees­te pry­se weg­ge­stap: 1. Doorn­vlei (Pie­ter van De­ven­ter); 2. Kluit­jie­s­kraal (Ar­no S­choon­win­kel); 3. Sol­der­skraal (Al­tus Brooks) 4. Ka­die (Hans-Ju­rie Uys) en 5. Hu­wil (Hein­rich Oost­hui­zen).

Koei nom­mer 13013 van Doorn­vlei het weg­ge­stap met die prys as al­ge­he­le bes­te koei en al­ge­he­le bes­te ui­er.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.