Ri­ool sorg vir dra­ma by ri­vier

Suid-Kaap FORUM - - Front Page - San-Ma­rié Cron­jé

Ri­ool wat in die Gou­kou­ri­vier be­land het na­dat die pomp­sta­sie in Vet­te ri­vier ry­laan oor­ver­hit het, het die­we ek vir warm ge­sprek­ke op so­si­a­le me­dia ge­sorg. Die Hessequa-mu­ni­si­pa­li­teit sê hul­le het Maan­dag 8 Ok­to­ber, toe hul­le van die pro­bleem ge­hoor het, on­mid­del­lik ge­re­a­geer. ‘n Kon­trak­teur en raad­ge­wen­de in­ge­ni­eurs is in ken­nis ge­stel, en die si­tu­a­sie is aan­ge­spreek. Vol­gens ’n mu­ni­si­pa­le pers­ver­kla­ring oor die aan­ge­leent­heid is “slegs ’n klein vo­lu­me ri­ool ge­stort, wat vin­nig op­ge­ruim is en die wa­ter is skoon, met geen kon­ta­mi­na­sie nie”. Voorts is ge­noem dat die ri­si­ko dat toe­rus­ting kan faal al­tyd daar is, maar dat die mu­ni­si­pa­li­teit spoe­dig op­ge­tree het. “Die be­we­ring dat die mi­ni­ma­le ri­ool­stor­ting wat in Ri­vers­dal plaas­ge­vind het, ’n ge­vaar vir die gemeenskap in Stilbaai te­weeg­ge­bring het, is on­waar,” het die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Jo­han Ja­cobs, ge­sê. In ’n te­le­fo­nie­se on­der­houd met Ha­rold Bas­son, di­rek­teur: teg­nie­se diens­te het hy aan Suid-Kaap Forum ge­sê dat die pomp se­dert Sa­ter­dag die krag laat uit­skop het, maar dat die voor­man dit uur­liks ge­mo­ni­tor het. Een van die wer­kers bly oor­kant die pomp­sta­sie en die re­ak­sie­tyd was dus nog vin­ni­ger om die krag te her­stel. Hy het self in­spek­sie ge­doen en waar die ri­ool in die ri­vier ge­loop het, is geen op­sig­te­li­ke te­ken van be­soe­de­ling nie. “Ons nooi e­ni­ge raads­lid uit om die per­seel saam met ons te be­soek,” het hy ge­sê. Ver­skeie per­so­ne het op so­si­a­le me­dia hul­le me­ning ge­lug. Som­mi­ge het die mu­ni­si­pa­li­teit se vin­ni­ge op­tre­de ge­loof, maar an­der het ge­sê men­se word om die bos ge­lei en dat die ri­ool reeds se­dert Sa­ter­dag in die ri­vier loop. Chris Tau­te, lei­er van die ANCop­po­si­sie in die raad, het be­skul­di­gings dat hul­le klag­tes bloot pro­pa­gan­da vir vol­gen­de jaar se ver­kie­sing is, ont­ken. “...die pu­bliek het by my ge­kla oor die ri­ool wat in die ri­vier stort se­dert Sa­ter­dag! Kan dit klein hoe­veel­he­de wees tot van­dag?” het hy ge­vra. Die koe­rant het self die to­neel be­soek. Die ge­bied waar die ri­ool van die pomp­sta­sie ge­vloei het tot by die ri­vier, was met ’n kalk­ag­ti­ge stof be­strooi, maar dit kan nie met se­ker­heid ge­sê word hoe­veel ri­ool ge­stort is nie. ’n Vrou wie se bees­te in die om­ge­wing ge­wei het, het eg­ter aan die koe­rant ge­sê dat die ri­ool wel se­dert Sa­ter­dag na die ri­vier ge­vloei het om­dat die bees­te nie daar kon wa­ter drink nie. Ja­cobs het ge­sê dat die op­gra­de­ring van Ri­vers­dal se ri­ool­wer­ke in fa­ses uit­ge­rol en oor ’n paar fi­nan­si­ë­le ja­re uit­ge­voer word. “Die pomp­sta­sie ter spra­ke vorm deel van hier­die op­gra­de­ring s pro­jek. Die be­we­ring dat R13 mil­joen aan die kon­trak­teur be­taal is en dat die werk nie vol­tooi is nie, is on­waar. Vol­le re­ken­skap kan van die voor­sie­ning s pro­ses en die geld wat deur die mu­ni­si­pa­li­teit span­deer is, ge­gee word.”

Ons nooi e­ni­ge raads­lid uit om die per­seel saam met ons te be­soek.

Fo­to: San-Ma­rié Cron­jé

Die to­neel na­dat op­rui­mings­werk ge­doen is.INLAS: Die wa­ter wat voor­heen moont­lik be­soe­del kon wees, is skoon, al­dus die mu­ni­si­pa­li­teit. Fo­to ver­skaf

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.