E­mi­ly Ho­bhou­se her­leef

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - A­lex Mars­hall kor­re­spon­dent

HEIDELBERG Le­fe­bré Uys, in­wo­ner van Huis Ze­no­bia du Toit se ou­ma, het haar dog­ter E­mi­ly Ho­bhou­se ge­doop.

Hul­le het dit ge­doen op ’n vrien­de­li­ke ver­soek van die oor­spronk­li­ke E­mi­ly Ho­bhou­se met haar te­rug­keer na En­ge­land na ’n be­soek aan Suid-A­fri­ka net na die oor­log. Ho­bhou­se het in die oor­logs­jaar (1900) die land be­soek en ge­sien hoe wreed die En­gel­se die vrou­ens en kin­ders in die kon­sen­tra­sie­kam­pe be­han­del. Sy het na En­ge­land te­rug­ge­keer en het die En­gel­se par­le­ment oor die si­tu­a­sie toe­ge­spreek. Sy het vir mens­li­ke be­han­de­ling van die vroue in die kon­sen­tra­sie­kam­pe ge­pleit. ’n Groep vroue, Guild of Loy­al Wo­men Is toe deur die En­gel­se par­le­ment na Suid-A­fri­ka ge­stuur op ’n fei­te­be­soek, om ter­self­der­tyd ook die swart men­se in die kon­sen­tra­sie­kam­pe te be­soek. Deur haar toe­doen is der­dui­sen­de vroue en kin­ders se le­wens heel moont­lik ge­spaar. Hoe die naam E­mi­ly Ho­bhou­se in die fa­mi­lie ge­kom het, is baie in­te­res­sant. Met haar te­rug­keer na Suid-A­fri­ka in 1905 het Ho­bhou­se ’n dag op die plaas, Vo­gel­ge­sang van Ju­rie en An­nie S­choe­man na­by De Rust deur­ge­bring. An­nie was toe swan­ger. Ho­bhou­se het na haar ver­trek per brief ge­vra of die S­choe­mans haar die eer sou aan­doen om die ba­ba, in­dien dit ’n mei­sie sou wees, na haar te ver­noem. Hul­le het so ge­maak en van­dag loop die naam sterk in die fa­mi­lie. Die ba­ba was Le­fe­bré Uys se ma! Uys se oud­ste dog­ter, wat t­wee jaar ge­le­de oor­le­de is, was ook E­mi­ly Ho­bhou­se, ter­wyl haar een sus­ter met vyf seuns, een van die seuns E­mi­le Ho­bhou­se laat doop het. Die oor­le­de dog­ter se mid­del­ste seun boer in die Mal­mes­bu­ry-dis­trik en hy het ook ’n E­mi­ly Ho­bhou­se in sy ge­sin. Sy oud­ste broer boer in die Heidelberg-dis­trik en sy ba­ba­dog­ter het Maan­dag 14 Ok­to­ber in die fa­mi­lie­tra­di­sie ge­volg toe E­mi­ly Ho­bhou­se S­toff­berg in die Hei­del­berg­se NG Kerk ge­doop is.

Fo­to ver­skaf

Le­fe­bré Uys se ma, links voor, help om E­mi­ly Ho­bhou­se se oor­skot na die vrou­e­mo­nu­ment in Bloem­fon­tein te dra.

Fo­to: A­lex Mars­hall, kor­re­spon­dent

Ou­ma­groot­jie Le­fe­bré Uys en haar skoon­seun, Klaas S­toff­berg staan trots met die jong­ste E­mi­ly Ho­bhou­se op doop­dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.