B­lit­se laat von­ke spat in Ri­vers­dal

Suid-Kaap FORUM - - News - San-Ma­rié Cron­jé

SUID-KAAP Don­der­weer, weer­lig en storm­sterk win­de het Maan­dag 29 Ok­to­ber ver­woes­ting in die Suid-Kaap ge­saai.

As ge­volg van weer­lig wat die Lan­ge­ber­ge ge­tref het, het ’n ge­deel­te van Sleep­ing Beau­ty, Lang­kloof en K­lip­fon­tein be­gin brand. Dit het vol­gens oog­ge­tui­es tus­sen 10:00 en 11:00 ont­staan. Brand­be­stry­ders het tot in die vroeë og­gend­u­re ge­spook om die vlam­me on­der be­heer te kry. Ruk­win­de het hul werk be­moei­lik en ’n re­ën­bui wat 05:00 uit­ge­sak het, het ge­help om die ber­ge af te koel. C­harl Wa­de van Sout­hern Ca­pe Fi­re Pro­tecti­on As­so­ci­a­ti­on (SCFPA) het be­ves­tig dat ’n der­de brand ook aan die oos­te­kant was. Per­so­neel van SCFPA, Wor­king on Fi­re, Gar­den Rou­te-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit, Hes­se­qua-mu­ni­si­pa­li­teit en grond­ei­e­naars was op die to­neel. Die vuur het tot teen die pad in die Gar­ci­a­pas ver­sprei. Ui­le, slan­ge, bok­kies en an­der dier­tjies wat ge­vlug het, kon o­ral langs en in die pad ge­sien word. ’n Plaas­li­ke land­bou­er wat met blom­me aan Muis­kraal se kant boer het groot ska­de ge­kry. By­kans 50 hek­taar van die blom­me wat hom se­we jaar ge­neem het om te plant, is ver­woes. “Iets wat jou ja­re neem om op te bou word in ’n oog­wink ver­woes. Jy is mag­te­loos en aan die na­tuur se ge­na­de oor­ge­laat,” het dié moe­de­lo­se blom­me­boer aan Suid-Kaap Fo­rum ge­sê. Nie­mand is be­seer nie. Vol­gens Hes­se­qua-mu­ni­si­pa­li­teit is dié ge­bie­de vei­lig ver­klaar en die vuur ge­blus. Weer­lig het ook bran­de by Groot­va­ders­bosch aan S­wel­len­dam se kant ver­oor­saak. Be­soe­kers is ver­soek om gas­te­hui­se te ont­ruim. S­wel­len­dam-brand­weer was op die to­neel.

Fo­to: San-Ma­rié Cron­jé

Gar­ci­a­pas was pad­langs in vlam­me ge­hul.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.