Baie be­kos­tig­ba­re pyn­ver­lig­ting

Suid-Kaap FORUM - - Forum -

EASEMEND is ge­du­ren­de 2017 in Ri­vers­dal ge­stig met die doel van: ‘PUR­PO­SE-HE­A­LING-LI­FE’. Na­dat ver­skeie spe­si­a­lis­te en u­ni­ver­si­tei­te ook in­spraak ge­had het in die ont­wik­ke­ling- en toet­sings­pro­ses van die pro­duk is EASEMEND in vol­le pro­duk­sie van­af 2018. Easemend is toe­ge­wyd om die ge­brui­ker ’n uit­ste­ken­de ge­hal­te pro­duk te ver­skaf wat vin­ni­ge pyn­ver­lig­ting teen ’n be­kos­tig­ba­re prys bied. Daar is tans twee pro­duk­te be­skik­baar wat ver­kryg­baar is in die plaas­li­ke en land­wye ap­te­ke, naam­lik EASEMEND RELIEF en EASEMEND S­PORT. EASEMEND in sa­me­wer­king met spe­si­a­lis­te is tans be­sig met die ont­wik­ke­ling van ’n uit­ge­brei­de reeks pro­duk­te. EASEMEND RELIEF is spe­si­fiek ge­for­mu­leer om vin­ni­ge pyn­ver­lig­ting te bring aan ge­brui­kers met mus­ku­loske­le­ta­le on­ge­mak, ru­ma­to­ïe­de ar­tri­tis, rug­pyn, li­ga­ment be­se­ring, jig, in­flam­ma­sie, os­te­o­ar­tri­tis, s­ci­a­ti­ca en sty­we ge­wrig­te. Ver­skeie ge­brui­kers met an­der me­die­se toe­stan­de soos fi­bro­mi­al­gie en veel­vul­di­ge skle­ro­se het ook aan­ge­dui dat die pro­duk pyn­ver­lig­ting vir hul­le toe­stan­de bring. EASEMEND S­PORT bied vin­ni­ge pyn­ver­lig­ting vir sport­be­se­rings en ver­min­der die in­flam­ma­sie, spier­styf­heid, ver­skeie spier- , ge­wrig- en li­ga­ment­ver­stui­tings en be­se­rings, as­ook kram­pe ge­du­ren­de en na sport­oe­fe­ning. Hier­die pro­duk word ook aan­be­veel om ge­bruik te word voor oe­fe­ning en kom­pe­ti­sies, want dit be­vor­der pres­ta­sie en uit­hou­ver­moë, om­dat dit die sel­le voor­be­rei en be­skerm teen a­ku­te mus­ku­loske­le­ta­le be­se­rings, in­flam­ma­sie en melk­suur­gis­ting. EASEMEND be­vat na­tuur­li­ke, nie-tok­sie­se pro­duk­te wat spe­si­fiek ge­kom­bi­neer is om die her­stel­pro­ses te ver­snel en pyn te ver­lig met die ge­bruik van ’n diep pe­ne­tre­ren­de dra­er wat op die sel­lu­lê­re vlak­ke van die vel, spier en on­der­lig­gen­de weef­sel ge­ab­sor­beer word en ook so­doen­de sir­ku­la­sie ver­hoog. Ver­skeie kli­ën­te en chro­nie­se pyn­ly­ers wat die pro­duk­te ge­bruik, meld dat hul­le ver­lig­ting er­vaar in ’n graad wat hul­le nie van an­der me­di­ka­sie kon ver­kry nie. Kyk ge­rus op 10 No­vem­ber 2018 van­af 07:30 to 09:00 na Ont­byt­sa­ke - ’n kykNET­pro­gram (ka­naal 144) oor die amp­te­li­ke be­kend­stel­ling van EASEMEND.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.