Geen be­heer­de bran­de

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

HES­SE­QUA Geen be­heer­de bran­de sal in die brand­sei­soen, wat op Woens­dag 7 No­vem­ber be­gin het, toe­ge­laat word nie.

Dit be­te­ken dat die mu­ni­si­pa­li­teit geen brand­per­mit­te ge­du­ren­de dié tyd­perk sal uit­reik nie. “Daar sal be­hoor­li­ke ken­nis ge­gee word wan­neer die om­ge­wing en si­tu­a­sie vei­lig is om die brand­sei­soen af te sluit,” sê Ma­ri­na G­rie­sel, di­rek­teur: kor­po­ra­tie­we be­stuur. Die boe­re word by voor­baat be­dank vir be­grip en goeie sa­me­wer­king die af­ge­lo­pe tyd. “Daar word met ver­troue uit­ge­sien na ’n brand­vrye fees­tyd. Waar u reis, wees vei­lig, ver­sig­tig en be­plan u rit deur ge­noeg­sa­me rus­tye. Ar­ri­veer eer­der laat by u be­stem­ming as glad nie.” In­dien e­ni­ge gras-, veld- of struk­tuur­bran­de in die Hes­se­qua-ge­bied op­ge­merk word, of per­so­ne in ’n on­ge­luk be­trok­ke is of dit waar­neem, kan die mu­ni­si­pa­li­teit se 24-uur nood­nom­mers by 028 713 2222 of 084 014 1828 ge­ska­kel word.

Brand­be­stry­ders op to­neel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.