On­nie weer in die hof

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - C­li­ve P­re­to­ri­us, kor­re­spon­dent

HEI­DEL­BERG Die plaas­li­ke on­der­wy­ser wat daar­van aan­ge­kla word dat hy glo ’n leer­der op 30 Ju­lie sek­su­eel aan­ge­rand het, ver­skyn weer Vry­dag 16 No­vem­ber in die hof.

Die be­skul­dig­de se vo­ri­ge ver­sky­ning was op 12 Ok­to­ber. Hy is steeds op eie ver­ant­woor­de­lik­heid uit en in Kaap­stad woon­ag­tig. Vol­gens Mi­cha­el Wa­we­ni van Slang­ri­vier en ’n ge­meen­skaps­ak­ti­vis teen vroue en kin­der­mis­han­de­ling, sal daar be­slis Vry­dag ’n op­tog na die hof toe wees. -

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.