Me­die­se ver­slag duik op

Suid-Kaap FORUM - - Nuus | News -

Die ver­hoor teen Jan van Rens­burg kon steeds nie be­gin nie as ge­volg van me­die­se in­lig­ting wat by­na twee en ’n half jaar la­ter in die staat se saak op­ge­duik het.

Van Rens­burg word van straf­ba­re man­slag aan­ge­kla na ’n woor­de­wis­se­ling tus­sen hom en Chris Harm­se op die plaas Pe­per­duur­fon­tein in die Kruis­ri­vie­rom­ge­wing, Ri­vers­dal in Fe­bru­a­rie 2016. Harm­se het ’n dag la­ter in die Li­fe Bay View-hos­pi­taal op Mos­sel­baai na ’n o­pe­ra­sie aan sy en­kel be­swyk. Die saak was reeds uit­ge­stel vir ver­hoor tot 2 en 3 Au­gus­tus van­jaar, maar ’n on­ver­wag­se me­die­se ver­slag het ty­dens die ver­hoor op­ge­duik. Dié ver­slag is vol­gens Van Rens­burg se pro­ku­reur, Chris­ti O­li­vier in op­drag van Harm­se se we­du­wee deur ’n pri­vaat me­die­se des­kun­di­ge op­ge­stel en is meer as twee jaar na Harm­se se dood be­kom. “Die ver­slag was vir meer as ses maan­de in haar en die staat se be­sit voor dit op die dag van ver­hoor aan die ver­de­di­ging be­kend ge­maak is,” het O­li­vier ge­sê. In ter­me van die straf­pro­ses­wet 51 van 1977 is ’n be­skul­dig­de ge­reg­tig op af­skrif­te van so­da­ni­ge des­kun­di­ge ge­tui­e­nis vir doel­ein­des van voor­be­rei­ding vir die ver­hoor. Vir die doel van ’n voor­ver­hoor is die saak tot 6 De­sem­ber uit­ge­stel. Om­dat ’n me­die­se waar­deer­der (as­ses­sor) nog aan­ge­wys moet word, sal die saak weer moont­lik uit­ge­stel word.

Ri­vers­dal-land­dros­hof

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.