Vyf in ’n ry vir mu­ni­si­pa­li­teit

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad -

HESSEQUA Hessequa-mu­ni­si­pa­li­teit het van­jaar hul vyf­de ag­ter­een­vol­gen­de skoon ou­dit­ver­slag vir die 2017/2018 fi­nan­si­ë­le jaar ont­vang. Die ou­di­teur-ge­ne­raal het hul fo­kus op drie hoof­as­pek­te ty­dens hul on­der­soek ge­plaas: Fi­nan­si­ë­le be­stuur, pres­ta­sie­be­stuur toe­pas­li­ke wet­ge­wing in­ge­sluit en re­gu­la­sies. Mu­ni­si­pa­le be­stuur­der Jo­han Ja­cob het ge­sê: “’n Skoon ou­dit be­te­ken on­der meer dat die fi­nan­si­ë­le sta­te ’n re­de­li­ke weer­spie­ë­ling van die fi­nan­si­ë­le stand en pres­ta­sie van die mu­ni­si­pa­li­teit is en dat die pres­ta­sie­ver­slag­ge­wing in or­de was. Dit is die hoog­ste toe­ken­ning wat ’n mu­ni­si­pa­li­teit van die ou­di­teur­ge­ne­raal kan ont­vang.” Hy noem dat die mu­ni­si­pa­li­teit nie net op koers bly nie, maar dat goeie lei­er­skap en be­stuur ge­toon word. “Dié toe­ken­ning toon die ver­bin­te­nis van die per­so­neel om diens­te van hoë ge­hal­te te le­wer, as­ook hul toe­wy­ding tot goeie be­stuur en na­ko­ming van wet­ge­wing. Dit be­wys dat die mu­ni­si­pa­li­teit daar­in ge­slaag het om be­gin­sels en pro­se­du­res te in­kor­po­reer, om dis­si­pli­ne en sta­bi­li­teit te hand­haaf in die mu­ni­si­pa­le om­ge­wing. Die ou­di­teur-ge­ne­raal se fo­kus is be­sig om te ver­skuif van slegs die ou­dit van fi­nan­si­ë­le sta­te tot die vas­stel­ling en be­wys­le­we­ring of kwa­li­teit diens­le­we­ring plaas­vind. Die ma­nier hoe die ou­di­teur-ge­ne­raal on­der­soek in­stel, raak el­ke jaar net meer in­ten­sief en rus die o­nus op mu­ni­si­pa­li­tei­te om te be­wys dat die be­gro­ting op die reg­te plek­ke span­deer word en die be­las­ting­be­ta­ler waar­de vir hul geld ont­vang.” Uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, Grant Ridd­les, noem dat dit die mu­ni­si­pa­li­teit se hoof­funk­sie is om ons gemeenskap te dien. Hy sê dat hul­le deu­ren­tyd daar­na streef om diens­le­we­ring te ver­be­ter en te vol­doen aan die ver­eis­tes van ’n skoon re­ge­ring. “Om ’n skoon ou­dit te be­kom is ’n uit­da­ging, maar om dit te be­hou, is ’n gro­ter uit­da­ging. Wel­ge­daan aan die mu­ni­si­pa­le amp­te­na­re vir hul har­de werk en die kwa­li­teit diens­le­we­ring vir die gemeenskap en be­soe­kers.”

Jo­han Ja­cobs

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.