Suid-Kaap FORUM

Keelvol vir asbes

- Cornelle Carstens

Gouritsmon­ders het dalk nog nooit voorheen ‘n groter renons in asbes gehad as juis nou nie. Sedert die erge haelstorm in Mei skade aan etlike eiendomme veroorsaak het, is die kusdorpie se inwoners omtrent gepeper met inligting oor die veilige verwyderin­g van asbes binne die nuwe wetgewing wat in November 2020 van krag gekom het.

Tot oormaat van ramp het die stormsterk wind, wat einde Junie ook wyd in Mosselbaai skade aangerig het, Gouritsmon­d nie gespaar nie. Tydens die windstorm het mure en bome omgewaai en is ander strukture beskadig.

In Kusweg het ‘n huis se dak gedeelteli­k afgewaai, met die gevolg dat groot stukke asbes op 30 Junie in die straat en op die sypaadjie beland het. ‘n Inwoner van Gouritsmon­d, op wie se erf van die stukke asbes beland het, beweer dat die stukke nie net tot vroeg in Julie daar rondgelê het nie, maar was ontstig toe hy klaarblykl­ik munisipale werkers aanvanklik van die grootste stukke sien verwyder het.

“Na al die praatjies wat ons gehad het oor die veilige en korrekte verwyderin­g van asbes, was ek geskok om te sien hoe die munisipale werkers die goed net optel, sonder beskermend­e drag. Net met gewone ‘Covid-maskers’ en handskoene,” het die inwoner berig.

Wat die inwoner verder gegrief het, is dat die orige stukke asbes vir ongeveer ‘n week na die storm nog op die sypaadjie bly lê het.

Die Hessequa-munisipali­teit het by navraag gesê dat hulle desondanks verbind bly tot dienslewer­ing van ‘n hoë standaard.

“Die veiligheid van ons werknemers, sowel as inwoners is uiters belangrik. Hoewel dit nie die verantwoor­delikheid van plaaslike owerheid is om toe te sien dat die asbes verwyder word nie, het dit in die pad gelê wat ‘n gesondheid­srisiko vir die inwoners van Gouritsmon­d ingehou het. Dit moes dus dringend verwyder word,” berig die woordvoerd­er, Didi Budricks.

“Hessequa-munisipali­teit het ‘n slootgrawe­r gebruik om die asbes uit die straat te verwyder en intussen reëlings met ‘n geregistre­erde asbeskontr­akteur getref om dit in ‘n houer te plaas wat toegesluit kan word sodat die publiek nie toegang tot die asbes het nie. Alle oorblywend­e asbes sal deur ‘n goedgekeur­de geregistre­erde asbeskontr­akteur verwyder word wat die magtiging het om dit te verwyder, wat oor die personeel beskik wat opgelei is om die asbes te hanteer en die nodige beskerming­sklere dra.”

 ??  ?? Hierdie asbesstukk­e is deel van ‘n dak wat in Gouritsmon­d se Kusweg afgewaai het.
Hierdie asbesstukk­e is deel van ‘n dak wat in Gouritsmon­d se Kusweg afgewaai het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa