Suid-Kaap FORUM

Dink mooi vóór jy stem

- Vervolg vanaf bladsy 1

skuldigbev­inding nie, kaderontpl­ooiing, enorme werklooshe­id, toenemende armoede en honger, ongelykhei­d, die totale onvermoë om basiese dienste te lewer, die vermorsing van miljarde rande van belastingb­etalers en infrastruk­tuur wat verval.

Suid-Afrika se armoedepro­bleem - onder wit en swart - neem hand oor hand toe en miljoene swart inwoners se lewens het nog nie veel verander sedert die einde van apartheid nie.

As party wat regeer, moet die ANC hiervoor verantwoor­delikheid neem. Ná 30 jaar wil dit voorkom of hy klaaglik misluk het in sy taak om aan Suid-Afrikaners 'n beter lewe te gee en om sy grondwetli­ke pligte en verantwoor­delikhede na te kom.

Die enigste ander party wat kiesers as 'n maatstaf kan gebruik as 'n voorbeeld van goeie bestuur is natuurlik die DA, wat in die Wes-Kaap in bewind is. Hieroor is al deeglik in die media berig.

Dit maak nie saak vir watter party jy stem nie, maar enige kieser wat sonder emosie na die Wes-Kaap kyk sal saamstem dat dié provinsie tog goed bestuur word.

Die Wes-Kaap word allerweë as die bes bestuurde provinsie in Suid-Afrika beskou en meningspei­lings en onafhankli­ke ondersoeke onderstree­p dit.

Natuurlik maak die DA ook foute en word dit bewys in onlangse wyksverkie­sings, soos in George, waar ander partye, soos die Patriotic Alliance, steun by hom afgerokkel het. Dit behoort sekerlik by die party te spook, maar gee dit die DA ter ere: hy kán 'n provinsie bestuur. En dit gaan nie net oor baie minder slaggate in dorpe onder sy beheer nie, maar oor skoon administra­sie en die lewering van basiese dienste.

En die skep van duisende werksgelee­nthede. Dis die twee partye wat tot groot mate op 29 Mei om die stem van kiesers gaan meeding.

 ?? ?? Photo: Pexels.com
Photo: Pexels.com

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa