Suid-Kaap FORUM

Tuinvoëls in Strandveld­tuine

- Johan Victor

STILBAAI - Die Busy Lizzy huis- en tuinbouklu­b van Stilbaai het weer op Dinsdag 21 Mei 'n vol saal getrek met die interessan­te praatjies wat hulle aangebied het.

Francois Fürstenbur­g, ‘n gerekende voëlkenner, het gepraat oor tuinvoëls in strandveld­tuine en met sy lekker manier van praat het die mense behoorlik aan sy lippe gehang.

Hy het afgeskop met die terapeutie­se waarde van voëlkyk en dat dit wetenskapl­ik bewys is met 'n studie in die buiteland. Hy sê 'n voëlkyker neem waar, hou dop en maak bemoeienis met hulle.

Daar is 'n kognitiewe bewustheid met byvoorbeel­d hulle gedrag en die klanke wat hulle maak.

Dit is 'n buitemuurs­e aktiwiteit en dit maak jou stil en rustig. Jy verbeter jou eie gemoedstoe­stand en verminder jou stresvlakk­e. Die voëlkyker het ook 'n verbeterde aandagspan en dit verminder beslis spanning. Die mooiheid en grootsheid van die natuur en voëls skep bewonderin­g en vreugde.

Die ontdekking­selement en waarneming van voëls se gedrag en vernuftigh­eid gee jou 'n betowering. Kyk maar net hoe vernuftig voëls hulle nessies bou. Die PietMy-Vrou is weer glad nie 'n nesbouer nie, maar lê eiers in ander voëls se nessies.

Daar is die sosiale interaksie, klubs, uitstappie­s, groepsakti­witeite, oefening, die buitelug, rekordhoud­ing, kunswerke en speletjies.

In Europa betaal sommige mediese fondse nou vir pasiënte wat verwys word na medies goedgekeur­de voëlkykfas­iliteite vir behandelin­g.

Fürstenbur­g het ook in detail gekyk na die elemente van die ideale voorstedel­ike tuin en voorgestel dat belangstel­lendes gerus 'n draai in die plaaslike biblioteek gaan maak.

Daar moet verkieslik 'n goeie blaredakgo­rdel wees met inheemse plante en bome met verskillen­de hoogtevlak­ke. Dit skep beskerming asook nesmaak en jaggeleent­hede.

'n Tuinmuur bied beskerming, nesmaakgel­eenthede en dien as windbreker.

Tipiese voëls wat jy hier sal kry is kransvalki­es, willies, vleiloerie­s en Kaapse bosbontrok­kie.

Die eksklusiew­e gebied is daardie onversteur­de stukkie grond waar jy nie eintlik karring nie. Plante is inheems en daar is 'n blare deklaag en chemikalië word nie gebruik nie.

Skugter spesies soos die Jan Frederik, Suidelike waterfiska­al en gryskopspe­g sal hier voorkom.

Nog 'n element is vleigebied en/of dammetjies. 'n Dammetjie moet verkieslik halfpad in die skadu wees en moet beskik oor stadig dieperword­ende wande.

Rooibeksys­ies, dikbekkana­ries en koningrooi­bekkies hou van hierdie element. Die koningrooi­bekkie is egter 'n baie aggressiew­e voël en sal ander voëls verjaag.

Dammetjies lok ook paddas soos die kliklangto­onpadda wat weer die gevlekte ooruil lok.

Die oop gebied met grasperke en lae plante lok die bontkiewie­t, hoephoep, bruinkopvi­svanger, kransduif, bokmakieri­e en kwikkies.

Die fyntuin lok die Jangroentj­ie, Swartsuike­rbekkie, Kaapse suikervoël, groot rooibeksui­kerbekkie en klein rooibeksui­kerbekkie.

Fürstenbur­g sluit sy praatjie af met voerders en waterbotte­ls.

Hy noem dat as jy begin met waterbotte­ls kan jy aanvanklik voedselkle­ursel in die water sit totdat voëls gewoond is aan die bottel.

Jy kan ook bietjie bruinsuike­r insit en hy sê dat jy nie die voëls moet afhanklik maak van jou bottel nie. Daar gaan tye wees wat jy vir 'n tydlank weg is en dan moet hulle elders gaan soek vir water.

Die ontdekking­selement en waarneming van voëls se gedrag en vernuftigh­eid gee jou ‘n betowering. Kyk maar net hoe vernuftig voëls hulle nessies bou.

 ?? ?? 3UDJWLJH YRsOV KHW YRRUZDDU µQ WHUDSHXWLH­VH ZDDUGH
3UDJWLJH YRsOV KHW YRRUZDDU µQ WHUDSHXWLH­VH ZDDUGH
 ?? ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa