Suid-Kaap FORUM

Matchbox sluit sy deure

- Johan Victor

STILBAAI - Lynette Cronjé het Matchbox se deur vir die laaste maal op 30 April 2024 toegetrek, maar vir Stilbaai en sy duisende besoekers sal hierdie landmerk vir altyd voortleef. Die talle mooi wense vanoor die land op Matchbox se Facebook-blad getuig daarvan.

Haar sprokiesve­rhaal begin met die opening van die eerste Matchbox in Hoofweg-Oos, naby die destydse Bellevue Hotel in Stilbaai-Oos op 15 Desember 1981.

Die naam is verleen aan die geboutjie wat sy destyds betrek het, want dit het vir Lynette soos 'n vuurhoutji­edosie gelyk.

Sy het die geboutjie met die eienaar, wat 'n eiendomsag­entskap vandaar bedryf het, gedeel en sy het 25 vierkante meter tot haar beskikking gehad.

Hier was sy vir drie jaar en sy onthou soos gister dat haar eerste klant R67-00 spandeer het.

Op daardie stadium was daar nie banke in Stilbaai nie en die eienaar van die gebou het haar spasie nodig gehad, want hy wou United Bouverenig­ing daar vestig.

Lynette gaan koop toe twee erwe in Stilbaai-Wes en bou die nuwe en groter Matchbox waar Die Dorpsplein vandag is.

Daar het dit goed gegaan, maar toe begin sy weer jeuk en skuif Matchbox na die gebou langs Stilbaai-kliniek, waar Baaija vir

Biekie en Simply Wireless vandag is. Haar huis was bo-op die winkel en hier op die winkel se plat dak het sy die wonderliks­te kunsuitsta­llings in die besige tye gehou. Die opbrengs het sy aan verdienste­like organisasi­es geskenk.

Hier was Matchbox redelik lank, maar in 1995 het Lynette die stuk grond gekoop waar Tollasoord vandag staan. Sy het dit verdeel in 18 erwe, maar haar hoofdoel was om Matchbox daar te vestig, want dit was die perfekte ligging as jy die dorp inkom en dan natuurlik die uitsig oor die rivier met die see in die vêrte was onverbeter­lik.

In 1998 het Matchbox in sy finale rusplek sy deure geopen en hier was Lynette vir 26 jaar elke dag op haar pos om haar geliefde klante te ontvang.

In Hartenbos het sy ook 'n klein winkeltjie vir die afgelope 37 jaar. Ook 'n Matchbox, maar sy huurkontra­k het nog nie verval nie en Lynette het dus nog nie 'n finale besluit geneem oor sy voortbesta­an nie.

Lynette het daarin geglo om elke dag self in die winkel te wees en haar vinger op die pols te hou. Dit en die interaksie en kontak met haar klante was die boublokke van haar sukses.

Sy is baie trots daarop dat sy kon bly groei en suksesvol kon wees tot die einde. Trouens die laaste finansiële jaar was haar beste jaar ooit, maar sy, met 'n bietjie druk van haar kinders, het besluit sy moet nou rus.

Sy het nie een enkele oggend gevoel dat sy nie wil gaan werk nie en haar besigheid het haar in alle opsigte verryk. By haar ma het sy geleer dat jy nie beter is as iemand anders nie en jy maak 'n ophef van almal met wie jy te doen kry.

Lynette het ook hard in die gemeenskap gewoel. Sy was 'n stigtersli­d van Pikkewoute­r-kleutersko­ol en ook voorsitter van die beheerligg­aam.

Sy was op die beheerligg­aam van Laerskool Bertie Barnard vir lank, lid van die sakekamer waar sy ook voorsitter was op 'n tyd en sy het afgevaardi­gdes van Oudtshoorn, Mosselbaai, George en Stilbaai-sakekamers bymekaar gebring vir beter samewerkin­g.

Vir 16 jaar het Lynette kunsmarkte oor die besige tyd gereël, daar was die kunsuitsta­llings, inisiatiew­e soos die Stilbaaibo­otjie by die afdraai, saam met Kobus Marais die advertensi­ebord by Steyn's, modeparade­s en fondsinsam­elings en talle ander voorbeelde van 'n gemeenskap­smens.

Lynette sê dat sy die mense die meeste gaan mis en sy kyk met nostalgie terug op haar lewenspad, maar sy bly 'n Stilbaaier en is baie lief vir hierdie dorp wat vir haar soveel geleenthed­e gebied het.

Haar man, Thys, is in 2021 oorlede, maar haar seun Tiaan en sy vrou Liezel woon in George, en Carl, haar ander seun, met sy vrou Elsa en hulle seuntjie Mathys, woon in Stilbaai en sy sal darem nou meer gereeld tyd saam met hulle kan spandeer.

By Matchbox is hulle tans besig om die gebou te restoureer en daarna gaan Lynette dit verhuur.

Stilbaai sal dus nog vir 'n ruk lank kan spekuleer oor wat daar gaan gebeur.

 ?? ?? 'LH LNRQLHVH 0DWFKER[ LQ 6WLOEDDL
'LH LNRQLHVH 0DWFKER[ LQ 6WLOEDDL
 ?? ?? /\QHWWH WUHN YLU RXODDV GLH GHXUH WRH HQ VOXLW 0DWFKER[ RS $SULO
/,1.6 /\QHWWH &URQMp LQ KDDU KXLV LQ 7ROODVRRUG GLJE\ 0DWFKER[
/\QHWWH WUHN YLU RXODDV GLH GHXUH WRH HQ VOXLW 0DWFKER[ RS $SULO /,1.6 /\QHWWH &URQMp LQ KDDU KXLV LQ 7ROODVRRUG GLJE\ 0DWFKER[
 ?? ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa