Na­sion­ale min­i­mum loon aangekondig

The Poultry Bulletin - - CONTENTS -

Ad­junk Pres­i­dent Cyril Ramaphosa het ‘n aankondig­ing gemaak oor die lang ver­wagte na­sion­ale min­i­mum loon na twee jaar van on­der­han­delinge wat op verskeie vlakke plaas­gevind het.

“Dit bring sek­er­heid vir die land­bou oor die ver­goed­ingsvlakke wat in die vol­gende jaar be­taal­baar sal wees,” sê Neil Ham­man, voor­sit­ter van Agri SA se Belei­d­skomi­tee oor Ar­beid.

Die aankondig­ing oor ‘n na­sion­ale min­i­mum loon wat op 1 Mei 2018 in werk­ing sal tree, is gebaseer op ‘n uur­likse tarief van R20. Die land­bousek­tor sal vir eers 90% van ge­noemde loon moet be­taal. Dit kom daarop neer dat land­bou R18 per uur sal be­taal. Die 2018 im­ple­menter­ings­da­tum is nou ‘n jaar vroeër as wat aan­vank­lik aangekondig is.

Die land­bou sal reeds vanaf Maart van­jaar R15.39 per uur be­taal. Dit is na aan­lei­d­ing van ‘n ver­hoging wat deur die Min­is­ter van Ar­beid aan die min­i­mum loon vir land­bou aange­bring is wat die min­i­mum loon­vlakke vir land­bou reeds met 8% ver­hoog het. Dit bring land­bou al­reeds nader aan die loon wat vandag aangekondig is, sê Ham­man.¡

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.